Ανοδικά αποτελέσματα της Goody's στο εννεάμηνο

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2002 15:30

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Goody's στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ενισχύθηκε κατά 14% στα 91,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν άνοδο 25% στα 12,1 εκατ. ευρώ.

Tα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Eπίσης, ο συντελεστής EBITDA είναι βελτιωμένος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών έναντι του 2001 και αντιστοιχεί στο 19%.

Οι πωλήσεις της αλυσίδας Goody's στην Ελλάδα ανήλθαν σε 140,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2001, ενώ για ολόκληρο το 2002 αναμένεται να ξεπεράσουν τις αρχικές προβλέψεις των 180 εκατ. ευρώ και να ανέλθουν σε 185 εκατ. ευρώ, από 171 εκατ. ευρώ το 2001.

Οι πωλήσεις της αλυσίδας Flocafe ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ (+37,9%) ενώ για ολόκληρο το 2002 αναμένεται να ανέλθουν σε 33 εκατ. ευρώ έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το 2001.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα