Υπέρ της συγχώνευσης με Τ.Τ., Attica Bank η ATE

Πρόταση για δημιουργία κρατικού τραπεζικού πυλώνα
Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2010 13:53
UPD:15:12

Υπέρ μιας συγχώνευσης της ΑΤΕbank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Attica Bank και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αντί της πώλησής της στην Πειραιώς, τάχθηκε ο επικεφαλής της κρατικής τράπεζας Θεόδωρος Πανταλάκης.

«Η δημιουργία ενός κρατικού τραπεζικού πυλώνα, κάτω από τον οποίο θα συγχωνεύονταν οι ATEbank, T.T., Attica Bank και το Δάνειο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα ωφελούσε την ελληνική οικονομία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΤΕ στο Reuters.

«Θα ωφελούσε και θα υποστήριζε τα σχέδια της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας σε κρίσιμους κλάδους και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της χώρας που έχει περισσότερη ανάγκη», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση έχει προτρέψει τις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις που θα οδηγήσουν σε ισχυρότερους ομίλους ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα την οικονομική κρίση και την αδυναμία χρηματοδότησής τους από τις αγορές.

Η ATEbank αποτελεί στόχο εξαγοράς της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία προσφέρει 701 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την εξαγορά των ποσοστών του δημοσίου σε αυτήν και το Τ.Τ.

Την πρόταση αξιολογεί αυτή την περίοδο ομάδα συμβούλων που έχει προσλάβει η ελληνική κυβέρνηση και η οποία αποτελείται από τις Lazard, HSBC και Deutsche Bank.

Ειδικότερα, το ΥΠΟΙΚ ανέθεσε στις ανωτέρω εταιρείες «το έργο του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών του Δημοσίου, της αποτίμησης των συμμετοχών του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα και της αξιολόγησης των συνεπειών των διαφορετικών επιλογών στο τραπεζικό σύστημα, ιδιαιτέρως από την άποψη της αποτελεσματικότητας και χρηματοπιστωτικής ευστάθειας».

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το υπουργείο διαβεβαίωνε ότι η κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προωθήσει τη στρατηγική του αναδιάρθρωση.

Σύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, οι σύμβουλοι θα έχουν διττή αποστολή. Αφενός να γνωμοδοτήσουν τόσο για την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση της ΑΤΕbank και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όσο και για την πρόταση της ΑΤΕbank να συγχωνευθεί με το Τ.Τ., το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την AtticaBank. Αφετέρου θα εκπονήσουν μελέτη για μια γενικότερη αναδιάρθρωση του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, με αιχμή τις τράπεζες που ελέγχει ευθέως ή εμμέσως το Δημόσιο.

Το πρώτο σκέλος του έργου των συμβούλων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΤΤ
  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα