Την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ενημερώνει ο ΥΠΟΙΚ για την περαίωση

Την Πέμπτη η ψήφιση του ν/σ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010 12:06
UPD:13:28

Τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών για τις επιμέρους διατάξεις της νομοθετικής παρέμβασης σχετικά με την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την προσεχή Πέμπτη, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η αποστολή υπομνημάτων Οικονομικών φορέων στο υπουργείο με τις παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου. Διαφωνίες, και μάλιστα έντονες διατυπώνονται για τις διατάξεις που αφορούν την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα:

ΕΒΕΑ: Επιστολή με τις αναλυτικές προτάσεις και τις παρατηρήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τη διαδικασία περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, απέστειλε, χθες, ο πρόεδρός του κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος προς τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Συνοπτικά, το Ε.Β.Ε.Α. προτείνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

- Οι υπαχθείσες στην περαίωση επιχειρήσεις να μπορούν να καταστρέψουν βιβλία, στοιχεία και ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους.

- Μείωση του συντελεστή πολλαπλασιασμού των ακαθάριστων εσόδων σε 1%.

- Μείωση του ποσού της προκαταβολής από 25% σε 0-5%.

- Ορισμό των δόσεων πληρωμής σε 8, 18, 24 και 36 ανάλογα με το συνολικό ποσό οφειλής.

- Μη εξαίρεση των εκδοτών πλαστών και εικονικών τιμολογίων, εφόσον έχουν αποδώσει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

- Δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε αυτοέλεγχο, να συμπεριληφθούν στην περαίωση.

- Επιστροφή τυχόν πιστωτικού ΦΠΑ για τις ρυθμιζόμενες υποθέσεις (εκτός περιπτώσεων απόκρυψης φορολογητέας ύλης).

- Αξιοποίηση των Δελτίων Πληροφοριών που υπάρχουν στις ΔΟΥ και παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

- Συμπερίληψη στην περαίωση υποθέσεων φυσικών προσώπων, έστω κι αν υπάγονται σε ΦΜΑΠ.

- Αλλαγή στον τρόπο δημιουργίας βάσης υπολογισμού φορολογικών επιβαρύνσεων.

ΕΕΑ: Προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) ότι βρίσκονται οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, για περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων παρελθόντων ετών.

Το ΕΕΑ, αναφέρει ο πρόεδρος του κ. Ηλίας Χατζηβασίλογλου, με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη τα οποία προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ως γνώστης των προβλημάτων του κάθε κλάδου κρίνει αναγκαίο, για την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης, αλλά και για τη μεγαλύτερη ανταπόκριση των επαγγελματιών μελών του στη νέα περαίωση, να προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Να μην υπάρχει περιορισμός, λόγω τζίρου, στους υπό ένταξη φορολογούμενους.

2. Να θεωρηθούν περαιωθείσες οι επιχειρήσεις με Α' κατηγορίας βιβλία, εφόσον ΦΠΑ και εισόδημα υπολογιζόταν τεκμαρτά, ή να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό για κάθε έτος.

3. Να ενταχθούν οι επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις

4. Να περαιωθούν οι χρήσεις για ΦΠΑ, εισόδημα, ΚΒΣ, παρακρατούμενοι φόρο, ΦΜΑΠ.

5. Να ενταχθούν και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

6. Να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις με εικονικά τιμολόγια, με αύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ.

7. Να ενταχθούν υποθέσεις που βρίσκονται στα δικαστήρια ή που έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτά από τους φορολογουμένους.

8. Εφόσον περαιώσει μία επιχείρηση και εξοφληθεί το ποσό της περαίωσης να καταστραφούν τα στοιχεία των ετών αυτών.

9. Το ελάχιστο ποσό να μην υπερβεί τα 250,00ευρώ για Β' κατηγορίας βιβλία και τα 500 ευρώ για Γ' κατηγορίας.

10. Στα Β' κατηγορίας βιβλία να εφαρμόζεται ο ΜΣΚΚ για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών. Όσοι έχουν υπερβεί τον ΜΣΚΚ να περαιώνουν με το ελάχιστο ποσό. Στα Γ' κατηγορίας βιβλία τα φορολογητέα κέρδη να υπολογίζονται με συντελεστή επί του τζίρου. Όσοι έχουν υπερβεί το παραπάνω ποσό να περαιώνουν με το ελάχιστο ποσό.

11. Να υπάρξει ρύθμιση σε δόσεις για τον οφειλόμενο ποσό και έκπτωση 5% για την εφ' άπαξ εξόφληση.

12. Να μειωθεί ο συντελεστής φόρου περαίωσης σε σχέση με προηγούμενες περαιώσεις.

13. Η πρώτη δόση της περαίωσης να είναι στο 5%, ενώ η κάθε δόση να μην είναι λιγότερη των 250 ευρώ και όχι των 500 ευρώ όπως ίσχυε στην προηγούμενη περαίωση.

ΣΕΒΚ: Αναγκαίο κακό θεωρεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ) κ. Ελευθέριος Κούρταλης την προωθούμενη περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών εκκρεμοτήτων. Παράλληλα ο ΣΕΒΚ προτείνει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

- Ο συντελεστής επί του τζίρου στο Νομοσχέδιο που προβλέπεται 2%, να μειωθεί στο 1%.

- Η αιτούμενη προκαταβολή του 25%, προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση, να μειωθεί στο 10%.

-Να αυξηθούν οι προβλεπόμενες καταβαλλόμενες μηνιαίες δόσεις.

- Όσες επιχειρήσεις εμφανίζουν ζημιές στον Ισολογισμό τους, να μπορούν αυτές να μεταφερθούν στις επόμενες χρήσεις.

ΕΦΕΕΘ: Συνολικά 15 βελτιωτικές προτάσεις για την προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία περαίωσης καταθέτει η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.), ενώ παράλληλα τονίζει πως πρέπει να είναι η τελευταία φορά που επιλέγεται αυτή η διαδικασία.

Για τη βελτίωση των όρων υπαγωγής στην περαίωση των επιχειρήσεων, η Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. δια του προέδρου της κ. Ιωάννη Δόβελου και του γ.γ. της, κ. Κωνσταντίνου Φιλίππου, προτείνει μεταξύ των άλλων:

1) Μείωση της προκαταβολής του φόρου από 25% σε 10%

2) Αύξηση του αριθμού των δόσεων μέχρι και 24 - Ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ

3) Μείωση του ελάχιστου ποσού για κάθε χρήση:

Βιβλία Α' κατηγ. 200 ευρώ

Βιβλία Β' κατηγ. 400 ευρώ

Βιβλία Γ' κατηγ. 600 ευρώ

4) Να εξαιρεθούν από την περαίωση όσοι έχουν αυτοπεραιώσει και να ενταχθούν μόνο όσοι έχουν επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο και να βγει το δείγμα για το 2008 και 2009. Εάν τελικά υπαχθούν αυτοί που έχουν περαιώσει να καταβάλουν τα ελάχιστα ποσά.

5) Να δοθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλει μέχρι 30/11/2010, καταβάλλοντας τους σχετικούς φόρους χωρίς προσαυξήσεις, ώστε να ενταχθούν και αυτές στην περαίωση.

6) Να μειωθεί ο συντελεστής επί του τζίρου από 2% σε 1% στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ και να παραμείνει 2% γι' αυτούς που έχουν ουσιαστικές παραβάσεις και ζημίες, ενώ να γίνει 3% για τους εκδότες ή λήπτες εικονικών και πλαστών τιμολογίων.

7) Ο συντελεστής προοδευτικότητας να εφαρμοσθεί σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 9.000.000 ευρώ τζίρο και στις επιχειρήσεις που είναι λήπτες εικονικών και πλαστών τιμολογίων ανεξαρτήτως τζίρου και σ' αυτές που έχουν ζημίες.

8) Λήξη της περαίωσης μέχρι 31/12/2010 με δυνατότητα παράτασης και τουλάχιστον ένα μήνα μετά από την παραλαβή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης.

9) Τα σημειώματα εάν δεν έρθουν έγκαιρα από τη Γ.Γ.Π.Σ. να τα συντάσσουν οι Φοροτεχνικοί-Λογιστές.

10) Οι υποθέσεις ληπτών εικονικών στοιχείων να καταβάλουν ισόποσο το αναλογούν ΦΠΑ που εξέπεσαν και το 1/3 του ποσού της εικονικότητας και να ενταχθούν στην περαίωση με τους ίδιους όρους και οι επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία ελέγχου του άρθρου 39 Ν. 1914/1990.

11) Να ενταχθούν στην περαίωση και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου και να εξαιρεθούν αυτές που εκκρεμούν στο Σ.τ.Ε.

12) Για τις περαιωμένες υποθέσεις να μην χάνεται το δικαίωμα επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ή της μεταφοράς του τελευταίου ρυθμιζόμενου έτους για συμψηφισμό στο επόμενο έτος για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ.

13) Να περαιώσουν χωρίς φόρο και να θεωρηθούν ειλικρινείς οι επιχειρήσεις που τα καθαρά κέρδη που δήλωσαν στις ανέλεγκτες χρήσεις ήταν μεγαλύτερα από αυτά με βάση των Μ.Σ.Κ.Κ. της δραστηριότητάς τους και να ανταποκριθούν στην περαίωση και στις ρυθμίσεις οφειλών οι επιχειρήσεις.

14) Να μην συμπεριληφθεί διαφορετικός συντελεστής για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

15) Να γίνει συντονισμένη προσπάθεια ώστε να μπορούν μέσω δανείων (ΤΕΜΠΜΕ) να ανταποκριθούν στην περαίωση και στη ρύθμιση οφειλών.

Αντιδρά ο ΔΣΑ για τις αλλαγές στην εκδίκαση

Tην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας στους πολίτες, οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται για την καθυστέρηση της εκδίκασης των υποθέσεών τους στα διοικητικά δικαστήρια, θα πλήξουν καίρια οι τέσσερις «μείζονες θεσμικές αλλαγές» που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, τις οποίες έδωσε την περασμένη Τρίτη στη δημοσιότητα.

Αυτό αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αφορμή τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την περαίωση των φορολογικών υποθέσεων.

Ειδικότερα ο ΔΣΑ αναφέρει:

* Η πρόβλεψη περιορισμού της διάρκειας ισχύος της προσωρινής διαταγής στις 30 ημέρες θα στερήσει από τον πολίτη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωρινή δικαστική προστασία, δεδομένου ότι σήμερα οι αποφάσεις των δικαστηρίων επί αιτήσεων αναστολής εκδίδονται κατά μέσο όρο τέσσερις μήνες μετά την υποβολή της αίτησης.

* Η επιδιωκόμενη «οριοθέτηση του βάρους απόδειξης και της εξουσίας του δικαστηρίου όταν δικάζει αναστολή με αντικείμενο φορολογική υπόθεση» συνιστά στην πραγματικότητα ακατανόητη πρόταση, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, ο πολίτης που ζητά την αναστολή εκτέλεσης, έχει και το βάρος απόδειξης της οικονομικής του αδυναμίας.

* Αντί να προσπαθεί η Φορολογική Διοίκηση να αποφύγει στις συνέπειες των πλημμελών ενεργειών της, θα μπορούσε να στελεχώσει τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ με εξειδικευμένους νομικούς - δικηγόρους, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την αποτροπή λαθών που επαναλαμβάνονται με τραγελαφικό τρόπο στα φύλλα ελέγχου που συντάσσονται από τις ΔΟΥ.

* Οι προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές στην πραγματικότητα αποτελούν θεσμικές εκτροπές, με τις όποιες επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της δικαστικής προστασίας των πολιτών και τελικά η παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης.

Βενζινοπώλες: Είναι απαγορευτική

Απαγορευτική χαρακτηρίζει η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ) την περαίωση για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ζητώντας να μην ισχύει ο συντελεστής προοδευτικότητας για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και επιπλέον ο συντελεστής 0,7% να μειωθεί κατά 50%, διότι, όπως σημειώνει, όλα τα πρατήρια έχουν φορολογηθεί με βάση τις αγορές και ΜΚΣΣ 1,2% χωρίς έκπτωση εξόδων, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν δηλώσει - λόγω των εξόδων τους- ακόμη και ζημία.

Σύμφωνα με την ΟΒΕ, οι λογιστικές διαφορές βέβαια παραμένουν στο 0,7%, ωστόσο η υπαγωγή του τζίρου των πρατηρίων στο συντελεστή προοδευτικότητας είναι από κάθε άποψη άδικη και απαγορευτική και τούτο διότι λόγω της ιδιομορφίας των καυσίμων που εμπεριέχουν κατά 65% Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης ανεβάζουν το συντελεστή 0,7% , με αποτέλεσμα ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους των καυσίμων που είναι 1,2% επί των αγορών να γίνεται 2,3%.

Τέλος, σύμφωνη «για την εφαρμογή ακόμα μίας, αλλά και τελευταίας περαίωσης» δηλώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σε σχετικό υπόμνημά της προς το υπουργείο Οικονομικών.

«Υπό τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, η αναζήτηση ρευστών διαθεσίμων εκ μέρους των επιχειρήσεων είναι, εκ προοιμίου, απαγορευτική», σημειώνεται στο υπόμνημα.

Μάλιστα, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι για να έχει αποτέλεσμα και συμμετοχή από πλευράς επιχειρήσεων, ο τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας της περαίωσης, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1)Όσο το δυνατόν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση

2)Ο τρόπος πληρωμής των δημιουργούμενων υποχρεώσεων να είναι τέτοιος, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν.

3) Χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή περαίωσης για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Ειδικά, επί του κειμένου εργασίας η ΕΣΕΕ ζητά διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάνδαλο η περαίωση

Εν τω μεταξύ, να αποσύρει τη ρύθμιση για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κάλεσε την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων κ. Δ. Παπαδημούλης.

«Η περαίωση είναι σκάνδαλο. Επιβραβεύει τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει την αδικία σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των συνετών φορολογούμενων», ανέφερε σε δηλώσεις του ο βουλευτής και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση, μετά τη σφοδρή κριτική ακόμη και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οφείλει να την πάρει πίσω».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα