Η οικονομική διακυβέρνηση στο επίκεντρο του Ecofin

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 12:59
UPD:15:20

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί το απόγευμα ο υπουργός Οικονομικών, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin. Στο επίκεντρο οι προτάσεις της Κομισιόν για την οικονομική διακυβέρνηση και την ενισχυμένη εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών - μεταρρυθμίσεων http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1873903 , καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ε.Ε.. Επιπρόσθετα θα γίνει συζήτηση για τη Διακυβέρνηση του ΔΝΤ, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Ντομινίκ Στρος Καν, με στόχο μία συμφωνία σε επίπεδο Ε.Ε., βάσει της οποίας ο κ. Στρος Καν θα διαπραγματευθεί εκ των υστέρων με τις ΗΠΑ.

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:

Α. ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Διακυβέρνηση IASB (International Accounting Standards Board)

Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αλλαγών στη διοίκηση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB - International Accounting Standards Board) που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και αξιοπιστίας στις εργασίες του.

2. Προτάσεις της Ε.Ε. για την οικονομική διακυβέρνηση

Στις 29-9-2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία δέσμη νομοθετικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει την πλέον εκτεταμένη ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και την περιοχή του ευρώ από την έναρξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που διαπιστώνονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, επιδιώκεται η ευρύτερη και ενισχυμένη εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών, αλλά και των μακροοικονομικών πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους προβλέπονται νέοι μηχανισμοί επιβολής. Στο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» που συμφωνήθηκε πρόσφατα ενσωματώνονται όλες οι αναθεωρημένες και νέες διαδικασίες επιτήρησης σε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο οικονομικής πολιτικής.

3. Στρατηγική Ε.Ε. 2020

Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τη Στρατηγική ΕΕ 2020, η οποία παρουσιάζει ένα συνεκτικό και φιλόδοξο σχέδιο για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση που θα συμβάλει στην εξασφάλιση μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Οι εύθραυστες προοπτικές ανάπτυξης και η αναγκαιότητα δημοσιονομικής εξυγίανσης καταδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης των μακρο-διαρθρωτικών εμποδίων, ιδίως μέσω της προώθησης βασικών μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι επίσης σημαντικό να αναλυθούν περαιτέρω τα εμπόδια για την ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

4. Διακυβέρνηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Θα γίνει συζήτηση για τη Διακυβέρνηση του ΔΝΤ παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, Dominique Strauss Kahn. Η συζήτηση θα αποτελέσει συνέχεια σχετικής συζήτησης που έλαβε χώρα στην τελευταία συνεδρίαση της EFC (Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή), ενώ, σκοπός της είναι μία συμφωνία σε επίπεδο Ε.Ε., βάσει της οποίας ο Strauss Kahn θα διαπραγματευθεί εκ των υστέρων με Η.Π.Α. Έχει κληθεί και ο Ελβετός Υπουργός Οικονομικών.

Β. ECOFIN 1st session:

(i) Ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις της Ε. Επιτροπής

(ii) Συμμετοχή Ε.Ε. σε διεθνή φόρα IMF/G20

(iii) Προοπτικές και κίνδυνοι για τις χρηματοπιστωτικές αγορές

Γ . ECOFIN 2nd session:

(i) Πρόγευμα εργασίας: Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating agencies-CRAs): Κατά την διάρκεια του προγεύματος, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις επί των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating Agencies).

(ii) Νέο εποπτικό πλαίσιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού:

– Χάρτης Πορείας για τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική εποπτείας

– Χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ

(iii) Πλαίσιο για υπεύθυνη συμπεριφορά που προωθεί την ανάπτυξη στο χρηματοπιστωτικό τομέα:

– Βασιλεία ΙΙΙ

– Χρηματοπιστωτικές εισφορές και φόροι.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα