Προσκλήσεις € 115 εκατ. από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 18:32

Νέες προσκλήσεις ύψους 115 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τo περιβάλλον ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η πρώτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στη γενική γραμματεία του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη γενική γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ αποσκοπεί - μέσω της δημιουργίας Ηλεκτρονικών Κέντρων Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών (eΚΕΠ) - στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και την αποσυμφόρηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η δεύτερη πρόσκληση, προϋπολογισμού 90 εκ ευρώ, στοχεύει στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η δημιουργία δασικών χαρτών και η βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Σκοπός είναι να διευκολυνθεί, μέσω των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 24, η παροχή πληροφοριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σχετικά με περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα.

Οι προσκλήσεις χρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα