Νέα προγράμματα 1,2 δισ. για στήριξη της απασχόλησης

Προβλέπεται η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών
Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010 07:05
UPD:10:59

Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη της απασχόλησης, θα προωθήσει άμεσα η κυβέρνηση. Τις δράσεις που θα αναληφθούν, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου, σε ειδική εκδήλωση που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στο Μεγαρο Μαξίμου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων.

Όπως γράφει σήμερα η «Ναυτεμπορική», τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, που βασίζονται στην επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, στην επιχορήγηση δράσεων απασχόλησης και την ενίσχυση ανέργων, θα έχουν έναν προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ περίπου και θα αφορούν άμεσα 300.000 άτομα και έμμεσα άλλους 200.000.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», τα προγράμματα, που θα προωθηθούν και άλλα για τα οποία αναμένεται η δημοσίευση των ΚΥΑ, για την προκήρυξη τους, είναι:

1) Το πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 992.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.

Κατάρτιση

2. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων 50 και άνω εργαζομένων, με έμφαση στους επαπειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας Τα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και αφορούν σε 14.000 ωφελούμενους. Η δαπάνη που έχει προβλεφθεί ανέρχεται στα 60.000.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

3. Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 εργαζομένους, υλοποιούμενα από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (Ε.Κ. Α.Ε.), για 18.000 ωφελούμενους, με κόστος που ανέρχεται στα 80.000.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

Οι δύο αυτές δράσεις στοχεύουν στη διατήρηση συνολικά 32.000 θέσεων εργασίας, μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Για νέους έως 24 ετών

4. Προγράμματα εργασίας για νέους έως 24 ετών με Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων ηλικίας έως 24 ετών στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής μπορεί να ανέρχεται σε 12 μήνες και εφ' όσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας η διάρκεια της επιχορήγησης φτάνει τους 24 μήνες. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα βαρύνουν τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται στις 10.000 και το κόστος στα 54.000.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ .

5. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ¶τομα με Αναπηρίες (Α.με.Α). Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22.400.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ¶τομα με αναπηρίες.

6. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ¶τομα με Αναπηρίες (Α.με.Α). Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 30.500.000 ευρώ και θα βαρύνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ & τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ¶τομα με αναπηρίες.

Τουρισμός

7. Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας. Η δαπάνη των 25.000.000 ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

8. Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «Ασπις πρόνοια ΑΕΓΑ», «Ασπις Πρόνοια ΑΕΑΖ», «Γ.Η. Σκουρτης ΑΕΓΑ», «Γενική Ενωση ΑΕΕΓΑ (General Union)», «Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Trust), «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «Commercial Value». Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ΝΘΕ είναι 17.820.000 ευρώ (ΛΑΕΚ) και 6.480.000ευρώ (ΕΣΠΑ). Για τους ΝΕΕ είναι 1.500.000ευρώ (ΕΣΠΑ) και για κατάρτιση 600.000 ευρώ. Συνολικά 26.400.000 ευρώ.

9. Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «Τεξαπρετ Α.Ε», «Maxim Περτσινίδης ΑΕ», «Roberto AΒΕE», «Noba knit AE», « Βelle AE», «Πακ. Κενταποτζίδη ΑΕ», «Ευρωβαφή ΑΕ», «Eurohouse AE», «Θεμελιοδομή ΑΕ»" του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 7.200.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ και Ε.Π.Ε.Α.Α.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα