Ομάδα εργασίας για απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 20:05

Στην απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ στοχεύει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων και να δοθεί τονωτική ένεση ρευστότητας στην αγορά.

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π. Ρήγας συγκροτείται οκταμελής ομάδα εργασίας στο υπουργείο. Στόχος της ομάδας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς καθώς και τη διατύπωση προτάσεων ενόψει της αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα έργο της ομάδας θα είναι η διατύπωση και εφαρμογή προτάσεων για την άμεση απλοποίηση των υπαρχόντων συστημάτων του ΕΣΠΑ «για την αύξηση και την επιτάχυνση της απορροφητικότητας», αλλά και ο σχεδιασμός και ο προσδιορισμός των στόχων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του και η προετοιμασία εισηγήσεων σχετικά με την αναδιοργάνωση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων ενόψει του σχεδιασμού της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Ο συντονισμός της ομάδας θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα