Ρευστότητα ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέσω του ΕΤΕΑΝ

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010 21:15
UPD:19/11/2010 10:14

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, εξήγησε ότι στόχος είναι να διοχετευτεί στην αγορά συνολική ρευστότητα από δημόσιους πόρους ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να φτάσει, μέσω της μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων, σε συνολικό ύψος 2.5 δισ ευρώ περίπου μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

Ρευστότητα συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια στοχεύει να διοχετεύσει στην αγορά το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός εξήγησε ότι στόχος είναι να διοχετευτεί στην αγορά συνολική ρευστότητα από δημόσιους πόρους ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να φτάσει, μέσω της μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων, σε συνολικό ύψος 2.5 δισ ευρώ περίπου μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Το ΕΤΕΑΝ εγγυάται και συνεπενδύει

Μ. Χρυσοχοΐδης: Το ΕΤΕΑΝ εγγυάται και συνεπενδύει.

Στο διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν από τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ περίπου 25.000 επιχειρήσεις, ενώ θα διατηρηθούν ή θα δημιουργηθούν χάρη στα νέα ταμεία δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης, το ΕΤΕΑΝ είναι ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα, ένα Ταμείο που παρεμβαίνει στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρέχοντας ενέσεις ρευστότητας σημαντικού ύψους με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Ο ειδικός αυτός φορέας, που ιδρύεται με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης στη ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας και συμπληρώνοντας το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μοχλεύοντας μέσω ανακυκλούμενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το ΕΤΕΑΝ δεν είναι τράπεζα. Δεν έρχεται δηλαδή σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις προσφέροντας επιδοτήσεις ή εγγυήσεις. Το ΕΤΕΑΝ θα παρεμβαίνει στην αγορά μέσω τραπεζών ή άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με τα οποία κάθε φορά θα συνεργάζεται συν-επενδύοντας κεφάλαια.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η παρέμβαση του ΕΤΕΑΝ μπορεί να δώσει στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους που σήμερα τους στερεί η χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα να υστερούν έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους ακόμη και όταν διαθέτουν καλύτερες ιδέες και δυνατότητες ανάπτυξης.

Επιπλέον, το ΕΤΕΑΝ αναμένεται να αποτελέσει τον πιο σημαντικό σύμμαχο στον αγώνα των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στο καθεστώς πιστωτικής ασφυξίας που σήμερα αποτελεί μια αμείλικτη πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εκτίμησε επίσης ότι είναι βέβαιο πως το ΕΤΕΑΝ θα προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού που σήμερα ταλαιπωρεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, αξιοποιώντας τα κεφάλαιά του για το δραστικό περιορισμό των υψηλών επιτοκίων και των απαιτούμενων εξασφαλίσεων που ισχύουν σήμερα στην αγορά.

Είναι ένα Ταμείο-ομπρέλα. Ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός ο οποίος θα προκύψει από την ενσωμάτωση του ΤΕΜΠΜΕ, του οποίου θα αποτελεί τη μετεξέλιξη (το σύνολο των κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ, ύψους άνω του 1,7 δισ ευρώ, θα αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ). Για την ίδρυση επομένως του ΕΤΕΑΝ δεν θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια και δε θα υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση του προϋπολογισμού, επεσήμανε.

Στο ΕΤΕΑΝ θα ενταχθεί, για παράδειγμα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί και χρηματοδοτηθεί και πολύ σύντομα θα αναλάβει δράση με στόχους όπως:

- η ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης

- η προώθηση της παραγωγής και προσφοράς από τις ελληνικές επιχειρήσεις αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

- η χρηματοδότηση της φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης

- η παροχή διευκολύνσεων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά.

Όλα αυτά, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποστηρίζονται από μια γενναία δημόσια χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ ύψους 460 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ανέλθει μέσω της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο 1,4 δισ ευρώ.

Αντίστοιχα εντάσσονται στο ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία που ήδη διαθέτουμε, όπως το Εξοικονομώ κατ' Οίκον, ή όπως το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που σχεδιάζεται.

Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΑΝ θα ενισχυθεί στο μέλλον με τους πόρους που θα έχουν παραμείνει στα ταμεία των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι πόροι αυτοί θα παραχωρηθούν στο ΕΤΕΑΝ και θα επανεπενδύονται, ανατροφοδοτώντας διαρκώς τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα δύο αυτά ταμεία μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αντλώντας τεχνογνωσία καθώς τα ταμεία αυτά τα διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (JESSICA) και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (JEREMIE).

Το ΕΤΕΑΝ αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας:

- Στο επίπεδο του χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού συστήματος, παρέχοντας πρόσθετη και πολύτιμη ρευστότητα, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μέσω ανοικτών, διεθνών διαδικασιών επιλογής συν-επενδυτών και κατευθύνοντας τα τραπεζικά κεφάλαια και την εθνική αποταμίευση προς τις επενδύσεις που χρειάζεται περισσότερο η χώρα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

- Στο επίπεδο των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, θα βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων και της ανάπτυξής τους, δημιουργώντας μια πιο δυναμική αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου ιδίως για τις νέες επιχειρήσεις.

- Στο επίπεδο των αναπτυξιακών επενδύσεων, θα στηρίξει και θα πολλαπλασιάσει τις επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τις επενδύσεις αστικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής χρήσης του υδατικού δυναμικού, μέσω ΣΔΙΤ, παραχωρήσεων και συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνεται πως οι επενδύσεις του ΕΤΕΑΝ δεν είναι μιας χρήσεως. Οι επενδυόμενοι πόροι με τη μορφή δανείου ή μετοχικού κεφαλαίου θα επιστρέφονται στο ΕΤΕΑΝ και θα επανεπενδύονται. Πρόκειται για ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό ταμείο και εργαλείο με υψηλά ίδια κεφάλια, τα οποία θα κινητοποιούν διαρκώς πολλαπλάσιους ιδιωτικούς πόρους. Οι πόροι αυτοί θα διοχετεύονται πάντοτε σε επενδύσεις και επιχειρηματικά εγχειρήματα βιώσιμα και κερδοφόρα, προωθώντας συστηματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζεται να έχει δρομολογήσει η πρώτη προκήρυξη του Ταμείου Γενικής Επιχειρηματικότητας. Από το νέο έτος θα δρομολογηθεί η προκήρυξη σειράς προγραμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος είναι να προκηρύσσεται τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κάθε 2 με 3 μήνες.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα