ΟΑΕΔ: Τροποποίηση διετούς προγράμματος επιχορήγησης εισφορών

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010 14:44

Αίτηση υπαγωγής και για ανέργους που θα προσλάβουν με καθεστώς μερικής απασχόλησης μπορούν να υποβάλλουν από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες για το «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων», μετά την τροποποίηση της δράσης από τον ΟΑΕΔ.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013.

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα, και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr .Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα