Πρόσκληση 25 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση για την Υγεία

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010 15:22

Πρόσκληση προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στο χώρο της Υγείας, ανακοίνωσε η ειδική γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 22.3 θα διαρκέσει από τις 22 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2011. H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Πρόσκληση 22.3 απευθύνεται στη γενική γραμματεία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποσκοπεί στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με τις υποδομές του Υπουργείου Υγείας και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την παρακολούθηση των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση, καθώς και όλα τα σχετικά αρχεία βρίσκοντα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα