Διπλάσια γραφειοκρατία για μια νέα επιχείρηση στην Ελλάδα

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010 16:27

H πρόοδος σχετικά με το μέσο όρο και το κόστος για την έναρξη μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης παραμένει ασθενική στην Ελλάδα δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, A. Ταγιάνι, μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γ. Παπανικολάου.

Ειδικότερα, η σύσταση μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα απαιτεί 15 μέρες και 1.101 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος χρόνος στην ΕΕ είναι οκτώ ημέρες και το κόστος αντιστοιχεί στα 417 ευρώ.

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών της τη διετία 2007-2008 καθώς μέχρι τότε η σύσταση μιας νέας εταιρείας απαιτούσε 30 μέρες και 1.366 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στην ΕΕ ήταν 12 μέρες και το συνολικό κόστος ανερχόταν στα 485 ευρώ.

Ο κ. Παπανικολάου σημείωσε πως η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από το βαθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων και απευθυνόμενος προς την Επιτροπή επεσήμανε τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η γραφειοκρατία στις οικονομίες των κρατών μελών ιδίως μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον όπως το σημερινό.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Ταγιάνι ανέφερε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασε ο ευρωβουλευτής και οι οποίες έχουν επισημανθεί μέσα στην αξιολόγηση του Κοινοβουλίου σχετικά με το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη (Small Business Act), και αναγνωρίζει τη δυσκολία σύστασης μιας νέας επιχείρησης λόγω της ποικιλομορφίας των συστημάτων που υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη και ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ενιαίου συστήματος για τη σύσταση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο η διεκπεραίωση της διαδικασίας θα γίνεται σταδιακά και θα είναι δυνατή η δημιουργία μιας επιχείρησης εντός 48 ωρών.

Σημειώνεται εξάλλου ότι η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών αποτελεί μέρος της πολιτικής της Επιτροπής για πάνω από δέκα χρόνια. Τα 1997 εκδόθηκε για πρώτη φορά σύσταση όπου προτείνει μέτρα για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών εκκίνησης μιας εταιρείας, ενώ το 2000 ο Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις περιείχε «λιγότερο δαπανηρές και ταχύτερες διαδικασίες εκκίνησης» ως ένα από τα 10 σημεία στα οποία δίνουν έμφαση οι πολιτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε, τέλος, πως «η γραφειοκρατία αποτελεί τον νούμερο ένα εχθρό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας», συμπληρώνοντας πως «στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, η προσπάθεια για την ανάκαμψη κα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας απαιτεί απλές πρακτικές παρεμβάσεις, όπως η άρση των γραφειοκρατικών δυσκολιών για την σύσταση μιας επιχείρησης και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της διαδικτυακής παροχής του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών που απαιτούνται για την σύσταση μιας νέας επιχείρησης».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα