ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009 16:49
UPD:17:24

Πρόγραμμα επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. αμιγώς ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση συνολικά 10.000 ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 30 ετών, χωρίς περιορισμό σε σχέση με τις αιτούμενες επαγγελματικές και επιστημονικές ειδικότητες των άνεργων νέων πραγματοποιεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα πρέπει το απασχολούμενο προσωπικό της (την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος) να μην υπερβαίνει τα 50 άτομα και η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για έναν άνεργο, επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο άνεργους και επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 έως 50 άτομα, μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ατόμων που ανέρχεται μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους 21 μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα