Πρόγραμμα επιχορήγησης για 10.000 ανέργους

Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2009 09:47
UPD:13:02

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ αμιγώς ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση συνολικά 10.000 ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 30 ετών, χωρίς περιορισμό σε σχέση με τις αιτούμενες επαγγελματικές και επιστημονικές ειδικότητες των άνεργων νέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα πρέπει το απασχολούμενο προσωπικό της (την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος) να μην υπερβαίνει τα 50 άτομα και η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

-Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για έναν άνεργο.

-Επιχειρήσεις με προσωπικό 1 - 9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο άνεργους.

-Επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 έως 50 άτομα, μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ατόμων που ανέρχεται μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους 21 μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι 24 μήνες (για τρεις μήνες ακόμη μετά τη λήξη της επιχορήγησης).

Το ύψος της επιδότησης για κάθε μέρα πλήρους ωραρίου ανέρχεται στα 22 ευρώ τους 2 πρώτους μήνες και στα 18 ευρώ για τους κοινούς άνεργους ή στα 20 ευρώ για τους ανέργους μειονεκτικής θέσης τους υπόλοιπους 19 μήνες, ενώ, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης από τέσσερις ώρες και άνω ημερησίως, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού, που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr/Pages/SN_464.pg) και του Επιμελητηρίου (www.eep.gov.gr.).

Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 20.01.09 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή της έδρας (ή του υποκαταστήματός) τους, επιλέγει από τη σχετική λίστα.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή και μέσω των ΚΕΠ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα