ΣΕΒ: Προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης

Επιστολή Δημ. Δασκαλόπουλου στον Γ. Παπαθανασίου
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2009 12:48
UPD:13:01

Πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, με αναφορά σε τέσσερις άξονες, όπως είναι η στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά πιο ευάλωτων ομάδων, η προστασία της απασχόλησης, η αναθέρμανση της οικονομίας και η προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, με επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννη Παπαθανασίου.

«Η χώρα χρειάζεται πολιτικό εθνικό ορίζοντα και όχι μικροπολιτική ατζέντα—κάτι που, προφανώς, αφορά όλους ανεξαίρετα τους φορείς ευθύνης», τόνισε στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στην επιστολή του σημειώνει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μακράς πνοής, αντί για ημίμετρα και περιστασιακές πολιτικές, ενώ επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της πολιτικής και στην εφαρμογή των μέτρων.

Ακολουθεί, το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΣΕΒ:

«Κύριε Υπουργέ,

Η κρίση που βιώνουμε είναι βαθιά και θα είναι μακρά. Η χώρα μας, εξάλλου, είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης διότι τα δημοσιονομικά περιορίζουν τις επιλογές της στη λήψη μέτρων. Γι’ αυτό και η ουσιαστική αντιμετώπιση της προϋποθέτει βαθιές τομές στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μακράς πνοής. Αν μείνουμε στα ημίμετρα και στις περιστασιακές πολιτικές, την Ελληνική οικονομία και κοινωνία απειλεί το φάσμα της βαθιάς ύφεσης, της υψηλής μόνιμης ανεργίας, της οριστικής διεθνούς περιθωριοποίησης. Η χώρα χρειάζεται πολιτικό εθνικό ορίζοντα και όχι μικροπολιτική ατζέντα—κάτι που, προφανώς, αφορά όλους ανεξαίρετα τους φορείς ευθύνης.

Η κοινωνία εύλογα ανησυχεί και κινητοποιείται, ενόψει των υπαρκτών αλλά και των διαφαινόμενων συνεπειών της κρίσης. Θα ήταν ωστόσο δραματικό αν επικρατούσε μεταξύ των κοινωνικών ομάδων το δόγμα «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» και όχι η αντίληψη ότι θα σωθούμε –ή θα χαθούμε—όλοι μαζί.

Για τον λόγο αυτό, οι παροχές που δίνονται είτε περιστασιακά, είτε υπό το κράτος εκβιασμού ως κατασταλτικό φάρμακο στις επιμέρους κοινωνικές διεκδικήσεις, χωρίς προηγούμενη ιεράρχηση των αναγκών και των στόχων, χωρίς να εντάσσονται σ’ ένα σαφές και συνεπές σχέδιο, θα καταστούν μπούμερανγκ για το κοινωνικό σύνολο και το κοινό μας μέλλον.

Οι σημερινές περιστάσεις υπαγορεύουν ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής με άμεσα μέτρα κοινωνικής στήριξης και αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Τα μέτρα στήριξης αναπόφευκτα θα επιβαρύνουν τον ήδη προβληματικό Προϋπολογισμό. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, όμως, αν υποβληθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα και αποτελεσματικά θα προσδώσουν στη χώρα μας την απαραίτητη αξιοπιστία ώστε να προσφεύγει στο διεθνή δανεισμό, απαλλαγμένη από τους επαχθείς όρους που της επιβάλλονται σήμερα.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η χώρα μας και η ηγεσία της καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα:

Στην επιβολή από την ΕΕ μίας πολύ αυστηρής επιτήρησης για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής πειθαρχίας –πράγμα που θα επιφέρει κοινωνικά αδιέξοδα χωρίς να αποτρέπει τη διαιώνιση των χρόνιων παθογενειών της οικονομίας μας.

Στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού προγράμματος –συνδυασμένου με άμεσα μέτρα κοινωνικής στήριξης των ασθενέστερων- που θα αποτελέσει και τη βάση μιας δεσμευτικής μεσοπρόθεσμης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πεποίθηση μας είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της πολιτικής και στην εφαρμογή των μέτρων.

Γι’ αυτό ο ΣΕΒ καταθέτει σήμερα ένα πλαίσιο μέτρων με αναφορά σε τέσσερις άξονες: τη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά πιο ευάλωτων ομάδων, την προστασία της απασχόλησης, την αναθέρμανση της οικονομίας και την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών.

Επιπλέον ο ΣΕΒ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα μέλη του να συμβάλουν στη διατήρηση της απασχόλησης και την ενίσχυση των επενδύσεών τους στην Ελλάδα, για να βγει η χώρα από την κρίση δυνατή και ενωμένη.

Το αίσθημα ευθύνης που όλοι επιβάλλεται να επιδείξουμε, προϋποθέτει την ενεργή συμβολή όλων μας στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει η χώρα μας την κρίση με αποφασιστικότητα, σχέδιο και εμπιστοσύνη για το μέλλον της».

Μέτρα για την κρίση

Βασικοί άξονες:

1. Μέτρα κοινωνικής στήριξης

Προικοδότηση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής με τα υπεσχημένα και άμεση χρήση των πόρων του.

Αύξηση των ορίων που καθιστούν φτωχά νοικοκυριά δικαιούχους προγραμμάτων.

Κατάργηση των αντικινήτρων στη διανομή κερδών και την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη χαμηλόμισθων εργαζομένων.

2. Μέτρα για τη διατήρηση της απασχόλησης

Κατάρτιση:

Ειδική επιδότηση επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ που αναλαμβάνουν να καταρτίσουν εργαζόμενους που έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους.

Στοχευμένη προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ειδικά των νέων και των γυναικών.

Ενεργές πολιτικές δια βίου μάθησης ειδικά για εργαζόμενους σε κλάδους που φθίνουν.

Αύξηση απασχόλησης νέων:

Το κράτος να αναλάβει μέρος των ασφαλιστικών εισφορών νέων που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. 12 μήνες).

Στήριξη προσλήψεων σε μικρές επιχειρήσεις:

Προσωρινή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος που αντιστοιχεί στις εισφορές του βασικού μισθού για νέες προσλήψεις εντός του 2009 σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 εργαζόμενους.

Αμεση απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλων και απογραφής εργοδοτών και πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη.

3. Μέτρα οικονομικής ανάπτυξης

Μέτρα άμεσης αποτελεσματικότητας:

Εξόφληση χρεών δημοσίου προς επιχειρήσεις ή παροχή εγγύησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο στις τράπεζες.

Συστηματική και ευρείας εκτάσεως ηλεκτρονική διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.

Κατάργηση ειδικών φόρων στην επιχειρηματική δράση – συγκέντρωσης κεφαλαίου, ειδικές εισφορές κ.λπ.

Μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων και/ή αύξηση αποσβέσεων για επενδύσεις που θα γίνουν μέσα στο 2009 και 2010.

¶μεση και αποτελεσματική εκκίνηση του ΤΕΜΠΜΕ.

Επίσπευση έγκρισης και χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Κατάργηση περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων –δημοσίευση ισολογισμών ανά 3μηνο για τις εισηγμένες, υποχρεωτικές συνδρομές κοκ.

Μέτρα μεσοπρόθεσμα:

Αμεση προώθηση όλων των ΣΔΙΤ.

Επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων του επενδυτικού νόμου.

Αμεση ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Ν.325/05 για την αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων και αναθεώρηση παλαιών.

Απλοποίηση διαδικασίας εξαγωγών ως προς την απόκτηση των απαραιτήτων εγγράφων-πιστοποιητικών.

4. Μέτρα διαρθρωτικών αλλαγών

Εκκίνηση ολοκληρωμένου προγράμματος για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής με χρήση της πληροφορικής και με συνδυασμό μέτρων πρόληψης και καταστολής.

Πραγματική εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος.

Ανοιγμα όλων των αγορών στον ανταγωνισμό.

Κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων, με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, κίνητρα για επενδύσεις σε ΑΠΕ και την εφαρμογή οδηγιών για ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων.

Ολοκλήρωση και εφαρμογή χωροταξικού σχεδίου.

Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών.

Πλήρης και άμεση εφαρμογή του νόμου περί ΔΕΚΟ και των επί μέρους προγραμμάτων εξυγίανσης.

Συνεπής και μόνιμη μείωση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας».Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα