Μέχρι 16/3 η υποβολή προτάσεων προγραμμάτων του ΛΑΕΚ

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009 15:59

Παρατείνεται μέχρι 16 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής προτάσεων των προγραμμάτων ΛΑΕΚ, έτους 2008, για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και την ενέκρινε το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υλοποίησης, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

1) Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

2) Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2008.

3) Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

4) Το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

5) Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι ώρα 22.00, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 20 έως 50 ώρες και ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις, ενώ το μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο έχει ορισθεί στο ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ.

Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος υλοποίησης του προγράμματος αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανέρχεται σε ποσό ύψους 30.000.000,00 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την εγκύκλιο υλοποίησης, πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 31/7/2009.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα