Τροπολογία για το διδακτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009 17:23

Τροπολογία που αφορά το διδακτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ, καθώς και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ΟΕΚ κατέθεσε το υπουργείο Απασχόλησης στο νομοσχέδιο για την Αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, προβλέπει τα ακόλουθα:

- Εντάσσονται στο μονιμοποιούμενο διδακτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ και όσοι πληρούσαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και στερήθηκαν τη δυνατότητα αυτή επειδή δεν είχαν υποβάλει την σχετική τυπική αίτηση βάσει του νόμου 3552/2007.

- Οι διαδικασίες για την τήρηση των στοιχείων που υποβάλλονται για την αποπληρωμή προγραμμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ), μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα για όλες τις παροχές του ΟΑΕΔ.

- Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) να μειώνει με απόφαση του, που εγκρίνεται από τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τους χρονικούς περιορισμούς του νόμου 3227/2004, που αφορούν τη δυνατότητα χορήγησης δεύτερου δανείου στους δικαιούχους του ΟΕΚ για επισκευή, αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επέκταση κατοικίας.

- Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Απασχόλησης μπορεί να καθορίζεται κάθε φορά το ποσοστό του τόκου υπερημερίας που οφείλεται για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις από τις παροχές που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. σε δικαιούχους του από δικά του κεφάλαια.

- Προβλέπεται η ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών και από το σχολικό έτος 2009-2010, των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους και απασχολούν στα Τ.Ε.Ε Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ. Παράλληλα καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της προϋπηρεσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

- Εξακολουθεί να καταβάλλεται η οικονομική παροχή που χορηγείται στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και του Σ.Ε.Π.Ε. ενώ παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης με κοινή υπουργική απόφαση, των όρων, των προϋποθέσεων και του ύψους της παροχής καθώς και οι λεπτομέρειες για την καταβολή της.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα