Παρατείνεται το Stage των ΟΤΑ από τον ΟΑΕΔ

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009 18:07

Την παράταση, για επιπλέον 12 μήνες, του προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά από εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕΔ Γιώργου Βερναδάκη.

Το πρόγραμμα, που είχε καταρτισθεί τον Ιούλιο του 2007 με την υπ’ αριθμ.2041/30 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού (και εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΦΕΚ 1399 τεύχος β, 6/8/07), αφορούσε στην τοποθέτηση 8.000 ανέργων ηλικίας 22 έως 40 ετών σε ΟΤΑ, α’ και β’ βαθμού και είχε διάρκεια 18 μήνες.

Με την απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, το πρόγραμμα παρατείνεται για 12 επιπλέον μήνες μετά το πέρας των 18 μηνών.

Στην παράταση των 12 μηνών μπορούν να συμμετάσχουν και εκείνοι οι απασχολούμενοι στο πρόγραμμα για τους οποίους οι 18 μήνες άσκησης είχαν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα