Προγραμματική Συμφωνία Φ. Πετραλιά - κοινωνικών εταίρων

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009 17:57
UPD:20:33

Υπεγράφη η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των προέδρων της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ και της υπουργού Απασχόλησης Φάνη Πάλλη Πετραλιά. Στο πλαίσιο αυτής «ξεκινάει μια έντονη δραστηριότητα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία εδράζεται στα πεδία στρατηγικής παρέμβασης των συνδικάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία.

Η συμφωνία προβλέπει την εκχώρηση, στους Κοινωνικούς Εταίρους, του 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Πρόκειται για ποσό περίπου 52 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθεί για δράσεις δια βίου εκπαίδευσης αλλά και ενίσχυση των δυνατοτήτων διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας, κατά το 2009 – 2010 θα αναπτυχθούν δράσεις οι οποίες σκοπεύουν:

- Στην αντιμετώπιση προβλημάτων διατήρησης της απασχόλησης και συγκράτησης της ανεργίας, στις περιπτώσεις εκείνες όπου εκτιμάται και τεκμηριώνεται ότι οφείλονται σε επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς επίσης και σε αντιμετώπιση της ανεργίας η οποία οφείλεται σε απώλειες θέσεων εργασίας λόγω αναδιαρθρώσεων ή επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

- Στην συγκρότηση και ενεργοποίηση Τοπικών Δικτύων στήριξης της Απασχόλησης και αντιμετώπισης περιπτώσεων επαπειλούμενης ανεργίας.

- Στην ανάπτυξη και ενεργοποίηση δικτύου συνδικαλιστών οι οποίοι θα παρεμβαίνουν για την προώθηση ζητημάτων απασχόλησης, ανεργίας, κατάρτισης κλπ τόσο σε τοπικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο. Βασικός στόχος της δράσης θα είναι η ενίσχυση της παρέμβασης των συνδικάτων στην αντιμετώπιση σε «μικροκλίμακα» των προβλημάτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλη Πετραλιά χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μεγάλη τομή που θα ενδυναμώσει τους κοινωνικούς εταίρους και υπογράμμισε ότι με τους πόρους αυτούς ενισχύεται η δυνατότητα να συγκεκριμενοποιηθούν τα επαγγελματικά περιγράμματα και στη συνέχεια η πιστοποίησή τους από τις διαδικασίες του ΕΚΕΠΙΣ.

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι «μέσω των παρεμβάσεων αυτών, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα των συνδικάτων να λειτουργούν αποτελεσματικά στα πεδία δραστηριότητας τους, τα συνδικάτα επιδιώκουν να διατυπωθεί ένα εναλλακτικό πλαίσιο, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, τόσο για την λειτουργία των Αγορών Εργασίας όσο και για την αποτελεσματική διάρθρωση του συστήματος Απασχόλησης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα