Έλεγχοι Υπ.Ε.Ε. σε λογιστικά γραφεία

Τρίτη, 09 Ιουνίου 2009 09:38

Ελέγχους σε λογιστικά γραφεία πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) την Τρίτη 2 Ιουνίου, τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. από τα φυσικά πρόσωπα.

Κατά τον έλεγχο, ο οποίος έγινε στο σύνολο της χώρας και σε μεγάλο αριθμό ομοειδών επαγγελματιών, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία της ΥπΕΕ, δόθηκε έμφαση στα λογιστικά γραφεία που έχουν έδρα πλησίον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών. Ελέγχθηκαν συνολικά 135 λογιστικά γραφεία, σε 50 από τα οποία διαπιστώθηκαν συνολικά 545 παραβάσεις.

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τήρηση από τα λογιστικά γραφεία της υποχρέωσής τους, όταν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις πελατών τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να συνυποβάλλουν διπλότυπη κατάσταση για αυτές και να εκδίδουν αντίστοιχη βεβαίωση προς τον πελάτη τους. Εκ των ελεγχθέντων, βρέθηκαν 40 λογιστικά γραφεία που υπέβαλαν δηλώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα