ΔΕΗ: Ανοίχθηκαν οι προσφορές για Μεγαλόπολη

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009 16:16
UPD:16:24

Ανοίχθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΗ, παρουσία των δύο ενδιαφερόμενων εταιρειών, οι οικονομικές προσφορές στο διαγωνισμό για τη Μονάδα V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, η εταιρεία ANSALDO Energia προσέφερε συνολικό τίμημα 580 εκατ. ευρώ και τίμημα δωδεκαετούς συντήρησης 95 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις.

Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - ΕΤΑΔΕ προσέφερε συνολικό τίμημα 543 εκατ. ευρώ και τίμημα δωδεκαετούς συντήρησης 143 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη τόσο τα τεχνικά όσο και τα οικονομικά χαρακτηριστικά των δύο προσφορών, θα προβεί στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, το οποίο θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, σημειώνει η Επιχείρηση.

«Στη συνέχεια, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ανάδοχος, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα τόσο στη Διακήρυξη όσο και στην υπ'αριθ. 163/28.07.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλου της ΔΕΗ, όπως ενεργήσει τα δέοντα, για την επίτευξη τιμήματος του ως άνω διαγωνισμού, με όριο τα ευρώ 500.000.000 και την παραίτηση του αναδόχου και μειοδότη του ως άνω έργου από κάθε απαίτηση σχετικά με ενδεχόμενη κατά έως 12 μήνες καθυστέρηση έναρξης εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως όμως λόγω καθυστέρησης στα έργα κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου ή/και στα έργα κατασκευής των ΚΥΤ Πάτρας και Μεγαλόπολης και της Γραμμής Μεταφοράς ΥΤ Πάτρας - Μεγαλόπολης για λόγους μη αναγόμενους στην υπαιτιότητα της ΔΕΗ», καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα