Προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας από την Κομισιόν

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2009 11:15

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 53 νέες προκηρύξεις για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και τεχνολογίας, το οποίο καλύπτει όλους τους επιστημονικούς τομείς για την περίοδο 2007-2013.

Οι προκηρύξεις καλύπτουν τα προγράμματα: Υγεία, Τρόφιμα, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διάστημα, Ασφάλεια, ΙΔΕΕΣ, Ερευνητικές Υποδομές, Έρευνα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό, Επιστήμη στην Κοινωνία και Διεθνής Συνεργασία.

Ο προϋπολογισμός, οι καταληκτικές ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις παραπάνω προκηρύξεις διαφοροποιούνται ανά πρόγραμμα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα: "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" (αναπληρωματικό ΕΣΕ) , "Ενέργεια", "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες", ΙΔΕΕΣ, "Ερευνητικές Υποδομές" (αναπληρωματικό ΕΣΕ), "Περιφέρειες της Γνώσης", και "Ερευνητικό Δυναμικό".

Οι σχετικές υπηρεσίες, που παρέχονται δωρεάν, περιλαμβάνουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr), τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και τον έλεγχο των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς και την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη.

Για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων λειτουργεί ειδικός δικτυακός τόπος (www.ekt.gr/fp7), εκδίδεται Οδηγός συμμετοχής και αποστέλλονται τακτικά ενημερωτικά δελτία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα