Alpha Bank: Πάνω από τις προβλέψεις τα κέρδη

Στο πρώτο εξάμηνο
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009 17:25
UPD:17:30

Σε 214,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2009 τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank μειωμένα κατά 48,2% σε ετήσια βάση και επηρεασμένα από τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του επιχειρηματικών συνθηκών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν μείωση των καθαρών κερδών κατά 56,5%.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 844,9 εκατ. μειωμένο κατά 5,9% σε ετήσια βάση, αυξημένο όμως κατά 9,9% ως προς το α΄ τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, «η αξιοσημείωτη αυτή αναστροφή της πτωτικής τάσεως του καθαρού εσόδου τόκων που παρατηρήθηκε τα τελευταία τρίμηνα αποδίδεται αφενός στη στοχευμένη προσέγγισή μας ως προς την ανατιμολόγηση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων και καταθέσεων προθεσμίας στην Ελλάδα και αφετέρου στις αυξημένες τοποθετήσεις μας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου».

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται επίσης και στη σταθεροποίηση του καθαρού περιθωρίου τόκων που ανήλθε στο 2,5% για το β΄ τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 191,2 εκατ. μειωμένα κατά 18,2%, ωστόσο σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του α΄ τριμήνου (+6,1%), κυρίως λόγω της αυξήσεως των εσόδων από επενδυτική τραπεζική και διαχείριση κεφαλαίων, συνυφασμένη με την πρόσφατη αξιόλογη βελτίωση του συνθηκών στις κεφαλαιαγορές.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων βελτιώθηκαν σε Ευρώ 98,7 εκατ. θετικώς επηρεασμένα από τις εξαιρετικά ευνοϊκές εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, ενώ τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν στα Ευρώ 32,2 εκατ. (-25,4%) συνεπεία των αρνητικών οικονομικών συνθηκών που επηρέασαν και τις μη χρηματοοικονομικές εταιρίες του Ομίλου.

Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,1% σε Ευρώ 572,9 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε δείκτη κόστους προς έσοδα 49,1%. Προσαρμόζοντας το κόστος σε συγκρίσιμη βάση για τον Όμιλο, ο ρυθμός αυξήσεώς του κατέρχεται στο 3,1%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον αυστηρότερο έλεγχο των λειτουργικών δαπανών.

Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,5% σε Ευρώ 278,1 εκατ. Τα γενικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,5%, επηρεασμένα κατά κύριο λόγο από τις δαπάνες πρώτης λειτουργίας των Καταστημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ανοίχθηκαν μέχρι το τέλος του 2008.

Η ετήσια αύξηση

του λειτουργικού κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκε σε 14,5% έναντι ετήσιας αυξήσεως 23% στα τέλη του α΄ τρίμηνου ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακος από την πανεθνική κάλυψη του Δικτύου μας και των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στην Ελλάδα, η αύξηση του λειτουργικού κόστους ανήλθε σε 1,1%, επηρεασμένη κυρίως από τη μείωση των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή.

Στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2009 τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 46,5 δισ. και τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 42,8 δισ. (+14,2%). Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 35,8 δισ., αυξημένες κατά 15,7%, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία των δύο

προηγούμενων τριμήνων καθώς αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,7 δισ. έναντι του α΄ τριμήνου.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η καταθετική βάση επεκτάθηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά 5,7% σε Ευρώ 6,3 δισ. Tέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2,7 δισ., ενώ τα αμοιβαία

κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,7 δισ.

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων αυξήθηκαν κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,2 δισ. έναντι Ευρώ 47,6 δισ. στο τέλος Ιουνίου του 2008. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 9,4% ετησίως (προσθέτοντας στα υπόλοιπα των δανείων μας Ευρώ 541 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2009) και από την αύξηση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 13,8% σε ετήσια βάση. Εντούτοις, τα υπόλοιπα δανείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσίασαν

μείωση κατά Ευρώ 31,1 εκατ. σε τριμηνιαία βάση.

Οι νέες εκταμιεύσεις προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 1.940 εκατ. και Ευρώ 226 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 326,7 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 62,5 εκατ. προέρχονται από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων αντιστοιχεί σε 130 πόντους. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 50 πόντους το β΄ τρίμηνο του 2009 και ανήλθε σε 4,8% στο τέλος του Ιουνίου 2009.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 3%, αυξημένος κατά 60 πόντους σε τριμηνιαία βάση. Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω ανερχόμενες σε Ευρώ 1,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2,7% του χαρτοφυλακίου των δανείων σε σύγκριση με 1,8% στο τέλος Ιουνίου 2008.

Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήρθε σε 56% ενώ συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 135%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ΄ όψιν η συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΛΦΑ

Σχολιασμένα