Βελτίωση στην Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον κλάδο πληροφορικής

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009 17:00

Την 32η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής κατέλαβε το 2009 η Ελλάδα, επιτυγχάνοντας βαθμολογία 43 στην κλίμακα των 100. Η θέση της Ελλάδας είναι βελτιωμένη καθώς την περσινή χρονιά, η χώρας μας βρισκόταν στην 33η θέση με βαθμολογία 38,2.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στον τομέα της ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας (171%) , με τα Ηνωμένα Εμιράτα να κατακτούν την 1η θέση με μικρή διαφορά (173%). Τα ευρήματα προέκυψαν από μια νέα μελέτη που εκπόνησε η Intelligence Unit του Economist με χορηγό την Business Software Alliance (BSA).

Η μελέτη, η οποία πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, αξιολογεί και συγκρίνει τον κλάδο της βιομηχανίας πληροφορικής σε 66 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του κλάδου της πληροφορικής.

Επιπλεόν, η Ελλάδα βρέθηκε ψηλά στην κατάταξη του Δείκτη στην κατηγορία του ανθρώπινου κεφαλαίου, καταλαμβάνοντας την 15η θέση ανάμεσα στις 20 πρώτες χώρες. Τομείς οι οποίοι επιδέχονται βελτίωση αφορούν στην έρευνα & ανάπτυξη (16,4%) καθώς και στην υποδομή της πληροφορικής (31,3%). Στις χώρες της Ευρώπης, τις πέντε πρώτες θέσεις κατέχουν η Φινλανδία (73,6%), η Σουηδία (71,5%), η Ολλανδία (70,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (71,2%) και η Δανία (68,6%).

«Ο τομέας της πληροφορικής έχει αντιμετωπίσει την κρίση διεθνώς ικανοποιητικά, παρά τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα», δήλωσε ο Denis McCauley, Διευθυντής διεθνούς έρευνας σε θέματα τεχνολογίας του Economist Intelligence Unit.

«Αντί να προωθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της απόδοσης του τομέα ή την υποστήριξη προβληματικών παραγωγών πληροφορικής, οι υπεύθυνοι που διαμορφώνουν την πολιτική θα πρέπει να εστιάσουν στην ενδυνάμωση των συνιστάμενων για την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Intelligence Unit του Economist, συνολικά έξι συνισταμένες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος στον κλάδο της Πληροφορικής μεταξύ των οποίων η τροφοδότηση με εξειδικευμένα στελέχη, η θετική νοοτροπία για καινοτομία, οι τεχνολογικές υποδομές τελευταίας γενιάς, ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και η σταθερή, ανοικτή και ανταγωνιστική οικονομία.

Επιπλέον, κυβερνητική ηγεσία που να επιτυγχάνει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην προώθηση της τεχνολογίας και την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.

Όπως αναφέρεται, οι χώρες εκείνες που κατά βάση και στις έξι συνισταμένες του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας λειτουργούν παραγωγικά, διαθέτουν και βιομηχανίες πληροφορικής υψηλής απόδοσης. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως στόχο να παράσχει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στις κυβερνήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους για την υποστήριξη ενός ισχυρού τοπικού κλάδου πληροφορικής.

Επιπλέον συμπεράσματα της μελέτης

* Tα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν βασικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα στην πληροφορική και το κενό ανταγωνιστικότητας θα μπορούσε να διευρυνθεί σε χώρες με αργή υιοθέτησή τους. Οι εταιρίες τεχνολογίας απαιτούν γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η σημασία των ευρυζωνικών δικτύων θα ενισχυθεί, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες πληροφορικής και εφαρμογές παραδίδονται μέσω του Διαδικτύου.

* Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι επιβεβλημένες μακροπρόθεσμα.

* Οι χώρες οι οποίες προσφέρουν ένα συνδυασμό πληροφορικής, επιχειρηματικότητας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων λεκτικών προσόντων, πρόκειται να δημιουργήσουν ισχυρότερο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της πληροφορικής.

* Ο προστατευτισμός και η υποστήριξη των «εθνικών πρωταθλητών» θα επιβραδύνουν τις προσπάθειες ανάκαμψης καθώς και την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να ισορροπήσουν μεταξύ της υποστήριξης η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κλάδου της βιομηχανίας και των επενδύσεων, και της υποστήριξης η οποία εισάγει αθέμιτες πρακτικές και προστατευτισμό ο οποίος μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστικότητα.

* Tο καθεστώς της διανοητικής ιδιοκτησίας βελτιώνεται στις αναδυόμενες αγορές, αλλά επιβάλλεται να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της πληροφορικής καθώς αποτελεί μια λύση χαμηλού κόστους για την τόνωση της οικονομικής εξέλιξης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα