Δεσμεύσεις για την οικονομία ζητά από τα κόμματα ο ΕΣΑ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 17:34

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τα κόμματα να προχωρήσουν σε δεσμεύσεις για το ασφαλιστικό και τη φορολογία, την αγορά εργασίας, την πιστωτική πολιτική, την εμπορική χωροταξία και το υπαίθριο και πλανόδιο εμπόριο.

Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό και τη φορολογία, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την εξάλειψη ανισοτήτων μεταξύ συνταξιούχων πρώην ασφαλισμένων σε ΤΑΕ-ΤΕΒΕ, την εξάλειψη αδικιών διαδοχικής ασφάλισης, ρυθμίσεις οφειλών στον ΟΑΕΕ κατά το πρότυπο του ΙΚΑ, δυνατότητα πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) των Μικρομεσαίων σ’ ένα φορέα, σταθερή χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με ποσοστό επί του ΑΕΠ, ποσοστό 50% επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι στις συναλλαγές τους, να κατευθύνεται για την ενίσχυση του ΟΑΕΕ και σταθερό φορολογικό πλαίσιο με ορίζοντα 5ετίας.

Παράλληλα, ζητά ακόμα την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τονίζει την ανάγκη παρέμβασης στην αγορά εργασίας με εξάλειψη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτικών αρχών και ελεγχόμενων και στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών με επιπλέον προσωπικό που θα διαθέτει αναγκαία κατάρτιση και εμπειρία.

Ως προς την πιστωτική πολιτική ο Σύλλογος προτείνει:

- Απάλειψη των «ψιλών γραμμάτων» στις συμβάσεις, που συνήθως παγιδεύουν τους συναλλασσόμενους.

- Μείωση κόστους επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια ως επιβράβευση συνεπών χρηστών.

- Βελτίωση των όρων και των συνθηκών δανεισμού.

- Ενίσχυση της κατανάλωσης.

Επιπλέον, μια από τις βασικές θέσεις του Συλλόγου είναι η επιβράβευση διατήρησης θέσεων πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 50 άτομα) δια της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τον ΟΑΕΔ, ενώ σε ό,τι αφορά στην εμπορική χωροταξία προτείνεται η χαρτογράφηση και ανάδειξη τουριστικών ζωνών και περιοχών, η κατάργηση του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 που εξαιρεί Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη από τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης καταστημάτων λιανικού εμπορίου.

Αναφορικά δε με την πάταξη του παράνομου εμπόριο η πρόταση του Συλλόγου αφορά στην προστασία της νόμιμης επαγγελματικής στέγης σε όποιο χώρο κι αν βρίσκεται, αποτελεσματική καταπολέμηση του παρεμπορίου και κατάργηση κάθε υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων των λαϊκών αγορών για προϊόντα μόνο γης και θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα