ΔΕΗ: Υπεγράφη η σύμβαση για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009 12:40

Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 499,52 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του κύριου και βοηθητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή όλων των αναγκαίων κύριων και βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ της ΔΕΗ και της κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ η σύμβαση ανάθεσης του έργου, που αφορά τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο5, Συνδυασμένου Κύκλου, εγγυημένης καθαρής ισχύος στο ονομαστικό φορτίο 811 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 499,52 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του κύριου και βοηθητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή όλων των αναγκαίων κύριων και βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Η παράδοση του νέου Σταθμού θα γίνει σε 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η νέα Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου θα αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους τύπου PG9371FB του Οίκου GE, 1 ατμοστρόβιλο τύπου D11 του Οίκου GE, 3 γεννήτριες τύπου 330H του Οίκου GE και 2 λέβητες ανάκτησης θερμότητας του Οίκου ΝΕΜ.

Η σχετική ανάθεση έγινε με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.

«Το έργο αυτό θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής της Μεγαλόπολης αλλά και του Νομού Αρκαδίας γενικότερα. Θα καλύψει, δε, ανάγκες της χώρας για ηλεκτρική ενέργεια σε μακροχρόνια βάση με τρόπο αξιόπιστο, οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό, στηρίζοντας ταυτόχρονα και το Νότιο Σύστημα, όπου υπάρχει και η μεγάλη κατανάλωση», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ.

Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009 – 2014, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ για νέες Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο όμιλος εξασφαλίζει πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα