ΔΕΗ: Μείωση ρύπων ανά παραγόμενη κιλοβατώρα

Εως το 2015 με τις νέες επενδύσεις
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008 09:51

ΜΕΙΩΣΗ των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, κατά 25% έως το 2015, θα εξασφαλίσει η υλοποίηση των επενδύσεων που έχει προγραμματίσει η ΔΕΗ. Αυτό προκύπτει από την παρουσίαση και ανάλυση των σχετικών στοιχείων εκ μέρους της ΔΕΗ, μετά την οριστικοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των υποχρεωτικών στόχων για τις εκπομπές αερίων στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με αυτούς, η Ελλάδα θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές της κατά 4% το 2020, έναντι των εκπομπών του 2005, ενώ η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να ανέρχεται στο 18% του μίγματος καυσίμων που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ, χωρίς να υπεισέρχεται σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες ως προς τις συνολικές εκπομπές που θα προκαλούν τα νέα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, στα οποία περιλαμβάνονται και λιθανθρακικές μονάδες, εστιάζεται κυρίως στη μείωση των εκπομπών ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, σε σχέση με τα σημερινά εργοστάσια.

Ετσι εκτιμά ότι η μείωση αυτή θα ανέλθει σε 25% για το διοξείδιο του άνθρακα, 91% για το διοξείδιο του θείου 39% για τα οξείδια του αζώτου και κατά 56% για τα σωματίδια.

Τις μειώσεις αυτές υποστηρίζει ότι μπορεί να επιτύχει με τη χρήση των καλύτερων τεχνολογιών που υπάρχουν σήμερα και αυτών οι οποίες θα τεθούν σε εμπορική εφαρμογή τα επόμενα χρόνια, κυρίως σε ότι αφορά στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, μία παλαιά λιγνιτική μονάδα εκπέμπει 2,8 χιλιόγραμμα διοξειδίου του θείου ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (1.000 κιλοβατώρες), έναντι 0,5 χιλιογράμμων μίας σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας, 0,4 χιλιογράμμων μίας σύγχρονης λιθανθρακικής μονάδας και 0,02 χιλιογράμμων μίας μονάδας φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη μεγαβατώρα, ανέρχονται σε 1.390 κιλά στην περίπτωση μιάς παλαιάς λιγνιτικής μονάδας (λόγω του χαμηλού βαθμού απόδοσης που είναι κάτω του 35%), 950 κιλά στην περίπτωση μίας λιγνιτικής μονάδας σύγχρονης τεχνολογίας, 750 κιλά στην περίπτωση μίας λιθανθρακικής και 375 κιλά στην περίπτωση μονάδας φυσικού αερίου.

Επιπλέον η ΔΕΗ επισημαίνει ότι βάσει σχεδίου οδηγίας που ετοιμάζεται στην Ε.Ε., όλες οι νέες μονάδες στερεών καυσίμων, θα πρέπει να εγκαθίστανται σε κατάλληλες περιοχές, που θα επιτρέπουν τη μεταγενέστερη εγκατάσταση εξοπλισμού για δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα.

Στην περίπτωση της από κοινού με την RWE δημιουργίας ανθρακικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, η επιλογή ως πιθανής θέσης της Νέας Καρβάλης Καβάλας, έχει γίνει και με το κριτήριο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν παλαιές γεωτρήσεις του Πρίνου (Νότια Καβάλα) για παροχέτευση του διοξειδίου του άνθρακα.

Ωστόσο όπως είναι γνωστό, υπάρχει πλήρης αντίθεση των φορέων και των κατοίκων της περιοχής, για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης μονάδας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα