Οδηγίες για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης

Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2008 14:39

Σειρά οδηγιών για την εφαρμογή της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με απόφαση της υπουργού Φάνης Πάλλη – Πετραλιά.

Ως προς τα Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής

- Μικτά κλιμάκια από υπαλλήλους της ΕΥΠΕΑ και του ΣΕΠΕ θα διενεργούν από σήμερα και στο εξής ελέγχους σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

- Σε συνεργασία των υπηρεσιών του ΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ και του ΟΑΕΔ θα πραγματοποιείται στο εξής διασταύρωση στοιχείων των προσλαμβανόμενων εργαζομένων.

- Η αναγγελία πρόσληψης μισθωτών θα γίνεται με ενιαίο έντυπο που θα υποβάλλεται εις τριπλούν μέσα σε οχτώ ημέρες από την πρόσληψη στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία θα αποστέλλει αντίτυπα στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.

Ως προς την Επέκταση του Ειδικού Σώματος ιατρών ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.

- Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας κατά την κρίση της αναπηρίας και την αποφυγή οποιοδήποτε επηρεασμού, λόγω προσωπικών γνωριμιών ή εντοπιότητας, η θέση του Προέδρου και των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών αναπηρίας καλύπτονται από γιατρούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Τα μέλη θα ορίζονται με δημόσια κλήρωση που θα διεξάγεται μία ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα