Οι πρώτες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝ ΙΙ

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008 11:42

Σύντομα ξεκινούν οι πρώτες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του υπουργείου παρέχει σχετική ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα μέσω της ιστοσελίδας της www.antagonistikotita.gr και του Γραφείου Πληροφόρησης (Μεσογείων 56, Αθήνα - τηλ: 8011136300).

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου το ΕΠΑΝ δίνει ιδιαίτερη έμφαση την επόμενη περίοδο, θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική- Φάση 2».

Στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η διάχυση της τεχνογνωσίας, η αναβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών και η δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ της βιομηχανίας, του ερευνητικού ιστού και των παγκόσμιων αγορών, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιώσιμο οικοσύστημα ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Για την ενίσχυση του τομέα αιχμής γνώσης της μικροηλεκτρονικής έχει επίσης δρομολογηθεί, μέσω πρόσκλησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, η δημιουργία cluster επιχειρήσεων του τομέα στην Πάτρα.

Επιπλέον, για την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας σύντομα προκηρύσσεται η δράση «Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)» (voucher for SMEs), προκειμένου να υποστηριχθούν οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜμΕ και να διευκολυνθούν στην αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών από ενδιάμεσους φορείς καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κ.α).

¶λλες δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ που προωθεί το ΥΠΑΝ αφορούν μελέτες προετοιμασίας νέων Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας, διακρατικές διμερείς συνεργασίες στον τομέα της Έρευνας & της Τεχνολογίας, καθώς και συμμετοχή ελληνικών φορέων σε JTI & ERANETS.

Στον τομέα της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ξεκινά σύντομα το πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς και των υποδομών ποιότητας, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού πυροσβεστικών σταθμών στις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) Λαμίας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Ξάνθης και Κομοτηνής.

Επιπλέον, στις 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει και η υποβολή αιτήσεων για έργα αναφορικά με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και τη δημιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών σε εμπορικούς λιμένες.

Τέλος, στον τομέα της Ενέργειας θα προκηρυχθούν δράσεις για την υλοποίηση του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι, την επέκταση του δικτύου διανομής από Οινόφυτα έως Χαλκίδα και την εγκατάσταση συστήματος διανομής για βιομηχανικούς καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της Ευβοίας, το σταθμό συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρεβυθούσα, την αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης στη Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr και στο Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του ΥΠΑΝ (Μεσογείων 56, Αθήνα-τηλ: 8011136300), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007- 2013, αλλά και να εγγραφούν για την αυτόματη ενημέρωση τους μέσω e-mail για τις νέες προκηρύξεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα