Τι προβλέπει το σχέδιο εξασφάλισης των εργαζομένων στις Ο.Α.

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008 18:22
UPD:18:49

Όπως δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κωστής Χατζηδάκης, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για το αύριο της Ολυμπιακής και ανακοίνωσε τα εξής:

- Μέτρα για τους 4.593 τακτικούς υπαλλήλους σε τρεις βασικούς άξονες: Ενίσχυση του ασφαλιστικού, συνέχιση της απασχόλησης, εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης

Ενίσχυση του ασφαλιστικού

- Για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί πριν από την 1-1-1993, ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφαρμόζεται αναλογικά το καθεστώς του ν. 1759/88 (άρθρο 5, παρ. 4).

- Το μέτρο αυτό αφορά 2.745 εργαζομένους (2.103 πλήρη σύνταξη, οι υπόλοιποι αύξηση ενσήμων κατά 50%)

- Οσοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση

Συνέχιση της απασχόλησης

Σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία δίνεται η δυνατότητα:

- Μεταφοράς στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ

- Στήριξη εισοδήματος μέχρι την εργασιακή αποκατάσταση

- Εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης

- Δυνατότητα πρόσληψης στις νέες εταιρείες

Δυνατότητα μεταφοράς στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Εχουν εντοπιστεί πάνω από 14.317 θέσεις :

- 3.862 θέσεις στο ΥΜΕ ή σε φορείς που εποπτεύονται από το ΥΜΕ

- 10.455 θέσεις σε άλλα υπουργεία και φορείς του δημοσίου

Σε πολλές από αυτές τις θέσεις οι τακτικές αποδοχές είναι στην ίδια τάξη μεγέθους με τις σημερινές στην Ολυμπιακή.

Ακόμα κι εκεί που υπάρχουν μισθολογικές διαφορές, θα υπάρχει μηνιαίο συμπλήρωμα μισθού μέχρι 500 ευρώ.

Διαδικασία θα διεκπεραιωθεί από Ειδική Επιτροπή, με εκπροσώπηση εργαζομένων

3.680 θέσεις στο ΥΜΕ και τους εποπτευόμενους οργανισμούς του και άλλες 10.455 θέσεις στο δημόσιο τομέα.

Στήριξη εισοδήματος μέχρι την εργασιακή αποκατάσταση

Αμέσως μετά τη λύση της σχέσης εργασίας με την Ολυμπιακή, κάθε εργαζόμενος δικαιούται ειδικό επίδομα για διάστημα 12 μηνών κι έως την εύρεση νέας εργασίας βάσει κλίμακας:

1ος και 4ος μήνας: 100% των καθαρών τακτικών αποδοχών

5ος και 8ος μήνας: 70% των καθαρών τακτικών αποδοχών

9ος και 10ος μήνας: 60% των καθαρών τακτικών αποδοχών

11ος και 12ος μήνας: 50% των καθαρών τακτικών αποδοχών

Εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης

Μέσω ΟΑΕΔ, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης αντίστοιχο με το ποσό που θα έπαιρναν από τον εργοδότη τους τη στιγμή που λύεται η σύμβασή τους.

Δυνατότητα πρόσληψης στις νέες εταιρείες

Ολοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν, εφόσον συμφωνήσουν με τους επενδυτές στις νέες εταιρείες.

Ειδικά οι πιλότοι και τεχνικοί εξαιτίας των ειδικών γνώσεών τους

εποχικοί λόγω της εμπειρίας και των ανταγωνιστικότερων αποδοχών τους

Ειδικά για τους πιλότους

Θα λάβουν εφάπαξ ποσό της κοινωνικής ενίσχυσης

Θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με το ασφαλιστικό τους, βάσει ν. 1759/88 και νομολογίας Αρείου Πάγου.

Ειδική συμφωνία για πρόσθετα μέτρα μετάβασης.

Μέτρα για τους εποχικούς υπαλλήλους

Θα ισχύσει και για την Ολυμπιακή η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε ποσοστό 50% που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3051,2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Ειδικότερα για τους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΜΕ, η εμπειρία των εποχικών υπαλλήλων της Ολυμπιακής θα ληφθεί υπόψη με ειδική βαρύτητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Ειδικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ για επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ενίσχυση σε εργοδότες (25 ευρώ ημερησίως για τρία χρόνια)

Διατήρηση εργαζομένου για 1 ακόμη έτος.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, το σχέδιο κοινωνικής ενίσχυσης των εργαζομένων :

Αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από ηλικία, ειδικότητα και έτη προϋπηρεσίας

Εξασφαλίζει ότι ακόμα και ο τελευταίος εργαζόμενος θα έχει την ευκαιρία να αποκατασταθεί εργασιακά και εισοδηματικά

Δίνει το δικαίωμα σε κάθε εργαζόμενο να κάνει τις προσωπικές του επιλογές για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας του

Παρέχει σε κάθε εργαζόμενο εξασφαλισμένο εισόδημα για ικανό διάστημα, ώστε να μεταβεί ομαλά στο νέο εργασιακό καθεστώς που θα επιλέξειΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα