Τι απαντά ο Μυτιληναίος για την καταγγελία της σύμβασης από ΔΕΗ

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008 15:10

Η Διοίκηση του ομίλου Μυτιληναίου «προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα δικαστικά μέσα για την ανατροπή των αποτελεσμάτων της προδήλως παράνομης και καταχρηστικής καταγγελίας της ΔΕΗ και της εν γένει προάσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων της», επισημαίνει η εταιρεία σε σημερινή ανακοίνωσή της, απαντώντας σε επιστολή του Χ.Α.

Χθες, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι στις 23 Οκτωβρίου κατήγγειλε τη σχέση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία, επειδή δεν εξόφλησε «τις οφειλόμενες από 1η Ιουλίου 2008 απαιτήσεις της, από την αύξηση του τιμολογίου Α 150, η οποία ορίστηκε από σχετική υπουργική απόφαση». http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/10/24/1581360.htm

Όπως τονίζει ο όμιλος Μυτιληναίου, μέχρι την 1η Ιουλίου 2008, η τιμή στην οποία η Αλουμίνιον Α.Ε. προμηθευόταν ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ ήταν η διοικητικά καθοριζόμενη τιμή (ρυθμιζόμενο τιμολόγιο).

Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες (ΥΑ 4524/6.2.2001) διαμόρφωνε το αναγκαστικό περιεχόμενο των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένων των κατηγοριών τιμολογίων και των χρεώσεων.

Η τελευταία αναγκαστική εκ των ως άνω κανονιστικών διατάξεων προσαρμογή των τιμών και τιμολογίων με τα οποία η ΔΕΗ πωλεί ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες της καθορίσθηκε δυνάμει του άρθρου 2 της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/30.11.2007 (ΦΕΚ Β 2332/07.12.2007), το οποίο προέβλεπε ότι «Από την 1η Δεκεμβρίου 2007 τα τιμολόγια της “ΔΕΗ Α.Ε." στην Υψηλή Τάση αυξάνονται κατά 10%.», επισημαίνει ο όμιλος.

Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι «...με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζεται όριο ανώτατης τιμής για τους πελάτες. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης (δηλ την 1.7.2008), το όριο ανώτατης τιμής ορίζεται σε αύξηση 10% επί των ισχυόντων τιμολογίων», τονίζει.

Ο περιορισμός αυτός τίθεται από την υπουργική απόφαση για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές, διότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να κατέχει δεσπόζουσα θέση (99%) στην εγχώρια αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς και της κατάργησης των ρυθμιζόμενων τιμολογίων η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα μονομερούς καθορισμού του ποσοστού της αύξησης των ισχυόντων την 1.7.2008 τιμολογίων, αλλά υποχρεούται να προβεί σε διαπραγματεύσεις και να συμφωνήσει χωριστά με κάθε Πελάτη Υψηλής Τάσης το ποσοστό αυτής της αύξησης, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το 10%.

«Παρόλα αυτά, η ΔΕΗ εφαρμόζοντας καταχρηστικά την ως άνω διάταξη της αύξησης και εκμεταλλευόμενη τη δεσπόζουσα θέση της επέβαλλε μονομερώς χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό αύξησης (10%) επί του ισχύοντος μέχρι την 1.7.2008 τιμολογίου μας (και ήδη αυξημένου 10% κατά τα ανωτέρω)», υπογραμμίζει.

«Κατόπιν των ανωτέρω και στην δικαιολογημένη διαμαρτυρία και άρνηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για την παρανόμως επιβληθείσα αύξηση, η Δ.Ε.Η. καταχρώμενη τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και παραβιάζοντας κάθε αρχή καλής πίστης απειλεί παράνομα με διακοπή της ηλεκτροδότησης του εργοστασίου προσπαθώντας να φέρει σε αδιέξοδο μία από της μεγαλύτερες και υγιέστερες παραγωγικές μονάδες της Ελλάδος», καταλήγει ο όμιλος Μυτιληναίου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα