Άθικτο το ελκυστικό story των ελληνικών τραπεζών

Euroxx: Θα επιτευχθούν στόχοι για δάνεια και απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROE
Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022 21:00
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Το ελκυστικό επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών, το οποίο βασίζεται στη μεγάλη πτώση του κόστους κινδύνου και στην αύξηση των δανείων, παραμένει άθικτο, σύμφωνα με τη Euroxx.

Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν βελτίωση στις τάσεις των προ προβλέψεων εσόδων, αντανακλώντας κυρίως: α) την ισχυρή επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων με συνολικές εκταμιεύσεις 9,4 δισ. (έναντι 7,5 δισ. το α’ τρίμηνο), που οδήγησε σε υψηλότερα του αναμενόμενου καθαρά επιτόκια - έσοδα NII με αυξημένα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια NIM (παρά την πίεση στα περιθώρια δανεισμού), β) τα ισχυρά έσοδα από το χαρτοφυλάκιο τίτλων και γ) την αξιοσημείωτη δημιουργία προμηθειών,  που αντιστάθμισαν την πίεση των λειτουργικών δαπανών, το αυξημένο κόστος από τις εκδόσεις Τ2 και τα χαμένα έσοδα από συναλλαγές NPE.

Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητα, η οποία μπορεί να συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η Euroxx αναμένει ότι οι στόχοι των ελληνικών τραπεζών θα επιτευχθούν σε γενικές γραμμές όσον αφορά την επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROE. Έτσι, η Euroxx διατηρεί την overweight σύσταση και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την τιμή-στόχο του 1,60 ευρώ για την Alpha Bank και περιθώρια ανόδου 72%, του 1,30 ευρώ για τη Eurobank και περιθώρια ανόδου 36%, των 4,20 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα με περιθώρια ανόδου 32% και, τέλος, των 2,20 ευρώ για την Πειραιώς με περιθώρια ανόδου της τάξης του 126% από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.


Η ιταλική Μediobanca


Η ιταλική Μediobanca από την πλευρά της παραμένει ουδέτερη για τις τράπεζες, αλλά εξηγεί ότι υπό πιο φυσιολογικές μάκρο συνθήκες τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου θα είχαν προκαλέσει μια ισχυρή επαναξιολόγηση των μετοχών των ελληνικών τραπεζών.

Η ίδια, αν και έχει υπάρξει ιδιαίτερα επικριτική για τις προοπτικές των εγχώριων τραπεζών στο παρελθόν, αναγνωρίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης, με τους δείκτες μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPEs) να έχουν ήδη κινηθεί χαμηλότερα του 10%, βοηθούμενη από μια σταθερή δανειακή ανάπτυξη.

«Παρά τη χαμηλή μακροοικονομική ορατότητα, προχωρά σε αύξηση των στόχων και των τιμών για όλες τις τράπεζες με πρόταση για την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς τιμές στόχους 3,80 ευρώ (από 3,70 ευρώ προ- γενέστερα), 1,10 ευρώ (από 1 ευρώ προγενέστερα) και 1,20 ευρώ (από 1,10 ευρώ προγενέστερα), αντίστοιχα», εξηγεί η επενδυτική τράπεζα.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα