ΕΤΕ: Μέτρα για την ενίσχυση των ασθενέστερων

Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2008 17:16
UPD:17:20

Δέσμη μέτρων με στόχο την υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) «ανταποκρινόμενη στα προβλήματα που δημιουργούνται από την τρέχουσα συγκυρία».

Συγκεκριμένα,

• Αναστέλλει για περίοδο 6 μηνών τις ενέργειες πλειστηριασμού ή κατάσχεσης που αφορούν απαίτησή της από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας αρχικού ύψους κεφαλαίου μέχρι €300.000.

• Αναστέλλει για διάστημα 12 μηνών τις καταβολές δόσεων στεγαστικών δανείων για ανέργους δικαιούχους επιδόματος του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην ρύθμιση αυτή μέχρι 31/12/2009 σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας.

• Παράλληλα με τη συμμετοχή της στη νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω ΤΕΜΠΜΕ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Τράπεζα ενεργοποιεί πρόγραμμα ύψους €100 εκατ. για τη δανειοδότηση νέων επιχειρήσεων (με λειτουργία τουλάχιστον 6 μηνών), καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα τομέα που δεν εμπίπτει στη δράση του ΤΕΜΠΜΕ.

Περαιτέρω, ενόψει της ενδεχόμενης επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξαντλήσει τα περιθώρια που της παρέχονται για τη διευκόλυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση στην αντιμετώπιση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς την Τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει την ομαλή ροή χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο μέτρο που της αναλογεί, αξιοποιώντας τη ρευστότητά της προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της εθνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η Τράπεζα θα αναλάβει πρωτοβουλία για συνεργασία με Επαγγελματικά Επιμελητήρια, προκειμένου να γίνει άμεση καταγραφή των ζητημάτων που αφορούν σε επαγγελματικούς κλάδους και να συντονιστούν κατάλληλες ενέργειες.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα