Υψηλής αποτελεσματικότητας τα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008 16:15
UPD:16:18

Τα συμπεράσματα των μελετών που ενήργησε ο ΟΑΕΔ για την αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που υλοποιεί, παρουσίασε σήμερα στην υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναδάκης.

Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες αξιολόγησης αφορούν δύο προγράμματα: α) το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών του έτους 2004 (ΝΕΕ 2004) και β) το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας του έτους 2005 (ΝΘΕ 2005).

Το πρόγραμμα ΝΕΕ 2004, αφορούσε την προώθηση της αυτοαπασχόλησης 7.500 ανέργων και ξεκίνησε τους πρώτους μήνες του 2004. Ο βαθμός απορροφητικότητας του προγράμματος ανήλθε στο 90%. Με βάση τη δημογραφική, εκπαιδευτική και επαγγελματική κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων, μπορεί να ειπωθεί ότι το μέσο προφίλ του ανέργου που συμμετείχε στο πρόγραμμα ήταν: άνεργος παραγωγικής ηλικίας 30-49 ετών (73% των συμμετεχόντων) και απόφοιτος μέσης ή στοιχειώδους εκπαίδευσης (77,2%), ο οποίος δημιούργησε μικρή επιχείρηση στους κλάδους του εμπορίου, των επισιτιστικών υπηρεσιών και σε άλλους κλάδους των υπηρεσιών.

Ένας σημαντικός δείκτης αποτελεσματικότητας του προγράμματος αφορά το ποσοστό των συμμετεχόντων που παρέμειναν (δύο ή τρία χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος) στην αγορά εργασίας ως αυτοαπασχολούμενοι, διατηρώντας επιχείρηση και προσλαμβάνοντας ενδεχομένως προσωπικό. Τα συνδυαστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ και των άλλων φορέων καταγραφής αυτοαπασχολουμένων (ΓΓΠΣ, ΟΑΕΕ), πιστοποιούν ότι το 75% των συμμετεχόντων παραμένουν στον επιχειρηματικό στίβο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σημαντικός αριθμός αυτών των επιχειρήσεων, σήμερα απασχολούν τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο ως προσωπικό στην ατομική τους επιχείρηση. Έτσι, η συνολική πολλαπλασιαστική επίδραση του προγράμματος στην απασχόληση είναι 1,25. Δηλαδή για κάθε 100 επιχορηγούμενες θέσεις αυτοαπασχόλησης, ουσιαστικά δημιουργήθηκαν και σήμερα διατηρούνται συνολικά 125 θέσεις εργασίας.

«Τα γενικότερα συμπεράσματα από την αξιολόγηση αυτού του προγράμματος», αναφέρει το υπουργείο Απασχόλησης στη σχετική ανακοίνωση, «επιτρέπουν να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένο, τόσο γιατί προώθησε στην απασχόληση σημαντικό αριθμό ανέργων, όσο και γιατί δημιούργησε πρόσθετη απασχόληση. Για τους περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες μάλιστα, η επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ αναγνωρίστηκε ως πολύ σημαντικός παράγοντας που διευκόλυνε το εγχείρημά τους, καθώς αποτέλεσε περίπου το ένα τρίτο του συνολικού αρχικού κεφαλαίου τους».

Το πρόγραμμα ΝΘΕ 2005, αφορούσε στην πρόσληψη 10.000 ανέργων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ξεκίνησε τους πρώτους μήνες του 2005.

Ο βαθμός απορροφητικότητας του προγράμματος προσέγγισε το 100%. Με βάση τη δημογραφική, εκπαιδευτική και επαγγελματική κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων, μπορεί να ειπωθεί ότι το μέσο προφίλ του ανέργου ήταν: γυναίκα (59% των συμμετεχόντων), ηλικίας 25-34 ετών (55,83%), αποφοίτου μέσης ή στοιχειώδους εκπαίδευσης (80,42%), η οποία τοποθετήθηκε σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (92,46%) κυρίως στο εμπόριο, στις επισιτιστικές υπηρεσίες και άλλους κλάδους των υπηρεσιών (περίπου 60% των θέσεων).

Ένας σημαντικός δείκτης αποτελεσματικότητας του προγράμματος αφορά το ποσοστό των συμμετεχόντων που παρέμειναν (ένα χρόνο περίπου μετά τη λήξη του προγράμματος) στην ίδια επιχείρηση ή, σημαντικότερο, στην αγορά εργασίας ως απασχολούμενοι. Σύμφωνα με το υπουργείο, η σωρευτική θετική επίδραση του προγράμματος αντανακλάται στο ότι το 66,5% ωφελήθηκε από το πρόγραμμα και σήμερα βρίσκεται ως απασχολούμενος εντός αγοράς εργασίας (στην ίδια η άλλη επιχείρηση).

Οι παραπάνω μελέτες αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα