Δύο ενστάσεις από την ΕΒΙΚΕΝ στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Γιατί αντιδρά η ενεργοβόρος βιομηχανία στις ρυθμίσεις για Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από ΑΠΕ και τις εφεδρείες στα διασυνδεδεμένα νησιά
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 11:55
UPD:12:04

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου
[email protected]

Ενστάσεις σε δύο ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τη Β Φάση απλοποίησης των ΑΠΕ που συζητείται στη Βουλή, αυτή που αφορά στης Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από ΑΠΕ και τον σχεδιαζόμενο τρόπο υπολογισμού του νέου ΕΤΜΕΑΡ και αυτή που ρυθμίζει το καθεστώς της εφεδρείας στα διασυνδεδεμένα νησιά και προβλέπει αποζημίωση της ΔΕΗ με αναδρομική ισχύ από το 2004 μέσω αύξησης των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος διατυπώνει με επιστολή προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ΕΒΙΚΕΝ, που εκπροσωπεί την ενεργοβόρο βιομηχανία.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί η ΕΒΙΚΕΝ, με το Ν. 4920/2022 (άρθρο 226) θεσπίστηκε νέος υπολογαριασμός ΕΛΑΠΕ, μέσω του οποίου θα αποζημιώνονται οι παραγωγοί των σταθμών ΑΠΕ που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1.1.2021 Και αναφέρεται ότι ανάμεσα στα έσοδα του εν λόγω υπολογαριασμού περιλαμβάνονται έσοδα από δημοπρατήσεις εγγυήσεων προέλευσης και από χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου για την αποζημίωση των νέων έργων ΑΠΕ, που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1.1.2021 (νέο ΕΤΜΕΑΡ). Χρέωση που θα επιβαρύνει τους πελάτες τους ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας τους και θα αποτυπώνεται στα τιμολόγια τους. 

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι για την εν λόγω χρέωση δεν επεκτείνεται το υφιστάμενο καθεστώς εκπτώσεων προς τις επιλέξιμες κατηγορίες καταναλωτών των βιομηχανιών έντασης ενέργειας αλλά ορίζεται ότι απαιτείται νέα Υπουργική Απόφαση  προκειμένου να ισχύσει η αντίστοιχη μοναδιαία μειωμένη χρέωση. Υπογραμμίζει δε ότι σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες γραμμές CEEAG της ΕΕ που τέθηκαν σε ισχύ στο τέλος του 2021 δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής χρέωσης/τέλους σε προμηθευτές για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΑΠΕ, παρά μόνο απ’ ευθείας στους καταναλωτές. «Ανακύπτει επομένως το ερώτημα για ποιο λόγο η χρέωση του νέου ΕΤΜΕΑΡ επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου και όχι στους καταναλωτές, δηλαδή δεν αποτελεί μια ρυθμιζόμενη χρέωση όπως το υφιστάμενο ΕΤΜΕΑΡ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Επίσης στο άρθρο 127 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης καθώς και ο Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει η πρόθεση προσεχώς αφενός ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης να μην είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, αφετέρου ο Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης να μην είναι η ΡΑΕ. Εκφράζεται δε προβληματισμός αναφορικά με τον πιθανό ορισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως φορέα Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, εξαιτίας αφενός της διατήρησης του κανόνα του 20% στη λειτουργία της αγοράς επόμενης ημέρας, αφετέρου του γεγονότος ότι η σύναψη διμερών συμβολαίων με φυσική παράδοση εκτός χρηματιστηρίου παραμένει ακόμη αδύνατη

Εφεδρείες στα διασυνδεδεμένα νησιά

Αναφορικά με το θέμα των εφεδρειών στα διασυνδεδεμένα νησιά, δηλαδή τη διατήρηση σε καθεστώς «ψυχρής εφεδρείας» ορισμένων ντιζελομονάδων ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η επάρκεια εφοδιασμού σε περίπτωση βλάβης στα καλώδια που που διασυνδέουν τα νησιά με το Ηπειρωτικό Σύστημα, η ΕΒΙΚΕΝ υποστηρίζει ότι ορθώς προβλέπεται στο νομοσχέδιο η σύναψη Συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ που  υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ. 

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν συναφθεί τέτοιου τύπου συμβάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανάγκη αποζημίωσης της ΔΕΗ για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει από το 2004. Το εν λόγω κόστος θα επιβαρύνει τους καταναλωτές μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος», υπογραμμίζει στην επιστολή η ΕΒΙΚΕΝ, προσθέτοντας ότι «Είναι προφανές ότι αναμένεται αύξηση των ΧΧΣ αφενός λόγω του κόστους των επενδύσεων των έργων διασύνδεσης των νησιών, αφετέρου του κόστους διατήρησης θερμικών μονάδων ως εφεδρείες. Είναι επίσης γεγονός ότι ο λογαριασμός των ΥΚΩ είναι πλεονασματικός με πρόβλεψη το πλεόνασμα να καλύψει ανάγκες του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης». Καταλήγει δε προτείνοντας προς το ΥΠΕΝ να προχωρήσει σε μείωση της χρέωσης ΥΚΩ στο πλαίσιο της έγκρισης μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, όπως εξάλλου προβλέπεται από τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε για κρατικές ενισχύσεις.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα