Πίεση μέσω «διαπόμπευσης» προς τους μεγαλοοφειλέτες

Πώς θα γλιτώσουν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους από την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 21:30

Από την έντυπη έκδοση

Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων προχωρούν στο τέλος του
Ιουνίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στην σχετική λίστα που θα αναρτηθεί στις 30 Ιουνίου στον ιστοχώρο της ΑΑΔΕ θα αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα, ο ΑΦΜ, το ποσό της αρχικής οφειλής, οι προσαυξήσεις και το συνολικό χρέος.

Παράλληλα, στη διπλανή στήλη θα αναγράφονται και τα χρέη του φυσικού ή του νομικού προσώπου προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Στον κοινό κατάλογο της εφορίας και του ΕΦΚΑ θα αναγράφονται οι οφειλέτες των οποίων το αρρύθμιστο συνολικό χρέος (βασική οφειλή χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Στόχος της πρωτοβουλίας που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά είχε «παγώσει» την τελευταία διετία λόγω της πανδημίας, είναι η άσκηση πίεσης προς τους οφειλέτες να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να αποφύγουν τη διαπόμπευση μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων τους.

Συγχρόνως, η λίστα των μεγαλοοφειλετών αποτελεί μια «δεξαμενή» φυσικών και νομικών προσώπων από την οποία αντλούν πληροφορίες δημόσιες υπηρεσίες για την οικονομική τους κατάσταση, ώστε να αποτρέπονται συναλλαγές τους με το Δημόσιο (π.χ. συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.), ενώ μπορούν να αντλούν στοιχεία και ιδιώτες στο πλαίσιο τυχόν συνεργασιών με πρόσωπα ή εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα.

Ωστόσο, πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων οφειλετών, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, μεταξύ 3 και 6 Ιουνίου, θα αποστείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στους συγκεκριμένους οφειλέτες, στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Taxisnet και στο e-mail τους, με τα οποία θα τους ενημερώνουν ότι έχουν περιθώριο 15 ημερών για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση.

Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες της εφορίας έχουν στη διάθεσή τους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μόνο τη ρύθμιση των 24-48 δόσεων, ενώ πέρασαν ανεκμετάλλευτες ή απωλέσθησαν στην πορεία οι ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων.

Ποιοι θα είναι εκτός λίστας

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, εκτός της λίστας των οφειλετών θα είναι:
- Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
- Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου, ή εκ του νόμου.
- Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
- Οι οφειλές αποβιωσάντων, ή ανηλίκων.
- Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού, ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.Στα ύψη τα χρέη προς την εφορία

Υπενθυμίζεται ότι τα χρέη προς την εφορία έχουν αυξηθεί αισθητά το α' τρίμηνο του έτους και στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν σε 112,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,2 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Αντίστοιχα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς ΕΦΚΑ ανήλθαν (επίσης στο τέλος Μαρτίου) σε 42,8 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, τα χρέη προς την εφορία σημείωσαν αύξηση 50,2% ή κατά 1,17 δισ. ευρώ το φετινό πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, ενώ το συνολικό ποσό των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του τρέχοντος έτους έφθασε τα 3,47 δισ. ευρώ περίπου, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε περιοριστεί στα 2,3 δισ. ευρώ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα