Παγωτά Δωδώνη: Οι 4 μνηστήρες που τα διεκδικούν

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 09:05
UPD:09:11

Από την έντυπη έκδοση 

Της Δανάης Αλεξάκη
[email protected] 

Τέσσερις μνηστήρες φέρεται ότι κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Παγωτά Δωδώνη, με το προσφερόμενο τίμημα ωστόσο να κινείται σε χαμηλά βαρομετρικά. Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια μέσα σε μία εξαετία για την ανεύρεση «λευκού ιππότη» για την Παγωτά Δωδώνη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδιαφέρον αυτή τη φορά εκφράζουν οι: Δημήτρης Βιντζηλαίος, Κρι Κρι, ΕΛΓΕΚΑ και Βενέτης.

Σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία το προσφερόμενο τίμημα διαμορφώνεται στα 3 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα 8-9 εκατ. ευρώ που είχαν πέσει στο τραπέζι στο παρελθόν σε αντίστοιχες προσπάθειες διάσωσης. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαν «φλερτάρει» με την Παγωτά Δωδώνη ισχυρές εταιρείες και επενδυτικά σχήματα, όπως οι: Γιώτης - Γρηγόρης Μικρογεύματα, όμιλος Switzgroup, καθώς και η Quest Συμμετοχών.

Παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, το «θεϊκό παγωτό» εξακολουθεί από το 2017 να παραμένει μετέωρο, ενώ η εικόνα των οικονομικών της εταιρείας επιβαρυμένη. Στον βαθμό που αυτή τη φορά τελεσφορήσει η προσπάθεια πώλησης, η εταιρεία αναμένεται να μεταβιβαστεί απαλλαγμένη από τον υπέρμετρο δανεισμό της.

Σημειώνεται ότι οι συσσωρευμένες ζημίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 30 εκατ., ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν αρνητικό στα 21,25 εκατ. ευρώ. 

Ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε το 2020 σε 32,4 εκατ., ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 36,12 εκατ.. Η εταιρεία το 2020 κατέγραψε συνολική μείωση τζίρου 46%, στα 4,4 εκατ. έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το 2019. Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία είναι ελκυστική στους επενδυτές, καθώς η αξιοποίηση ενός αναγνωρίσιμου brand, η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και του διευρυμένου δικτύου που έχει παρουσία το σήμα Παγωτά Δωδώνη αποτελούν σημαντικά asset. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα