Στο 66,4% η απορροφητικότητα των προγραμμάτων του ΥΠΠΟ

Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2007 18:33

Μέσα στο 2006 εντάχθηκαν 54 νέα έργα στα Περιφερειακά Προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού συνολικού προϋπολογισμού 59,2 εκατ. ευρώ. Μετά και από αυτές τις εντάξεις, στα Περιφερειακά Προγράμματα έχουν ενταχθεί συνολικά 298 έργα συνολικού προϋπολογισμού 345,5 εκατ. ευρώ.

Με το κλείσιμο του 2006 οι συνολικές δαπάνες των έργων του ΥΠ.ΠΟ. στα Περιφερειακά Προγράμματα ανήλθαν σε 229,4 εκατ. ευρώ, φθάνοντας σε ποσοστό απορρόφησης ύψους 66,4%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μέχρι σήμερα πρόοδος των έργων εγγυάται την πλήρη ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος του Γ' Κ.Π.Σ. (31/12/2008). «Τα έργα που εντάχθηκαν μέχρι και την 31/12/2005 (224 έργα συνολικού προϋπολογισμού 286,3 εκατ. ευρώ) παρουσιάζουν απορρόφηση ύψους 227,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 80%».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα