Νέα πρότυπα αντλώντας best practices από την τεχνογνωσία των μετόχων της που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό θέτει η Premia Properties

H ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο ακινήτων - Sponsored Content
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 14:45
UPD:14:45

H Premia Properties αντιπροσωπεύει ίσως το πλέον επιτυχημένο turnaround story που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά των ακινήτων, με σημείο καμπής την εξαγορά της μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου από την Sterner Stenhus. 

Με κορυφαία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, σαφή επενδυτική στρατηγική, υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση αναπτύσσεται βιώσιμα και δημιουργεί προστιθέμενη αξία επενδύοντας σε ακίνητα που συνδέονται με νευραλγικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Στόχος της Premia Properties είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στους κλάδους που έχει ήδη παρουσία, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα (big-boxes)  κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, ενώ εξετάζει επιλεκτικά την είσοδό της και σε άλλους κλάδους του real estate.

Μάλιστα πρόσφατα, ολοκλήρωσε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 100 εκατ. Ευρώ, πενταετούς διάρκειας  με επιτόκιο 2,80%. Αξίζει να σημειωθεί πως η  έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,04 φορές, με το 72% αυτής να καλύπτεται από Ιδιώτες Επενδυτές και με το 28% από Ειδικούς Επενδυτές, δίνοντας έτσι σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή προοπτική της Premia Properties. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγου από την Premia Properties, ενώ τα κεφάλαια τα οποία αντλήθηκαν πρόκειται να συμβάλουν στην επίτευξη του φιλόδοξου πλάνου της εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει την περαιτέρω μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της, καθώς και επενδύσεις με στόχο τη δημιουργία αξίας.

Tαυτόχρονα, με γνώμονα την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της στην αγορά ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποβάλει αίτηση για την αδειοδότηση της ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ»). Η λήψη της σχετικής άδειας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η στρατηγική αυτή κίνηση εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

Τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου 9μήνου

Η Premia, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της, ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων  στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box, επεκτείνοντας παράλληλα τη δραστηριότητα της στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Η συνολική αξία επενδύσεων του Ομίλου αυξήθηκε 63% και διαμορφώθηκε σε 173,1 εκατ. (30.9.2021).

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση της Καθαρής Θέσης του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε σε 114,6 εκατ. καθώς και των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία ανήλθαν σε 43,8 εκατ., σε συνέχεια της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) καθώς και η αύξηση των εσόδων, η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020 ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ.

Ισχυρά Θεμέλια

Με ενεργητικό που ξεπερνάει τα 230 εκατ. ευρώ, η Premia Properties ξεχωρίζει για την υγιή χρηματοοικονομική της  διάρθρωση. Αντλεί εμπειρία και τεχνογνωσία  μέσω της διεθνούς βασικής μετόχου Sterner Stenhus. Αξιοσημείωτη είναι και η επιτυχημένη, τρίτη κατά σειρά, ΑΜΚ που προσέλκυσε πλήθος επενδυτών και υπερκαλύφθηκε κατά 1,36 φορές. Μάλιστα μέσω της τελευταίας ΑΜΚ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia ως στρατηγικός εταίρος η Fastighets AB Balder αποκτώντας ποσοστό 17,22%, η οποία διαθέτει παρουσία σε 6 χώρες και ανήκει στον Σουηδό επιχειρηματία Erik Selin, που συγκαταλέγεται στους 750 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes, ενώ θεωρείται αυθεντία του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο με επιτυχημένη διαδρομή περίπου 30 χρόνων στον τομέα του Real Estate.

Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία 3 Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου μόλις σε 1,5 χρόνο. Εξέλιξη που βασίζεται στην έμπειρη Διοικητική Ομάδα και τους ανθρώπους της Premia.

Ταυτόχρονα, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη, την υλοποίηση της στοχευμένης στρατηγικής, αλλά και την ουσιαστική πρόοδο, η Premia Properties έχει επενδύσει σε μία έμπειρη διοικητική ομάδα. Mε μακρά επαγγελματική πορεία και εξειδίκευση η διοικητική ομάδα της Premia Properties, διαθέτει σαφή προσανατολισμό στο αποτελέσματα με σπουδαίες ικανότητες στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την ταχεία αλλά και ισχυρή αναβάθμιση έργων καθώς και τη διαχείριση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού.  Διαχρονική κινητήριος δύναμη της εταιρίας είναι οι άνθρωποι της που κατέχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, άριστη γνώση του κλάδου και ένα μοναδικό αίσθημα ομαδικότητας.

Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα

Η Εταιρεία έχει ήδη δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου της και έχει δεσμευτεί για διαφάνεια, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία.  Επενδύει με συνέπεια στην Ελλάδα, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, επιδιώκει την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social and Governance). Πρόσφατα η πολιτική αυτή επιβραβεύτηκε με την ένταξη της Εταιρείας στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και στον ESG Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συμμετοχικότητα και Ενίσχυση του «μαζί»

Η Premia Properties διαθέτει μία συμμετοχική κουλτούρα που ενθαρρύνει την ένταξη όλου του κοινού, στο μετοχικό της κεφάλαιο. Παράλληλα, η λειτουργία της εταιρίας ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή διάθεση για προσφορά και δημιουργία αξίας για τους stakeholders και την κοινωνία. Τέλος, στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος στο κλάδο των ακινήτων με εχέγγυα επιτυχίας την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των μετόχων/κοινού.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα