Περί Ανάπτυξης

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 10:00
UPD:10:07
Shutterstock

ΕΣΠΑ ή Αναπτυξιακός

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι πιο μικρά, αλλά πιο εύχρηστα, με πιο απλοποιημένες διαδικασίες, μεγαλύτερη ταχύτητα και χαλαρότερα κριτήρια υποβολής και διαχείρισης. Βέβαια και ο νέος αναπτυξιακός θα έχει συγκεκριμένες προθεσμίες έγκρισης και υλοποίησης. Άρα τι επιλέγουμε; Κανείς δεν μας λέει να επιλέξουμε το ένα από τα δύο, αφού μπορούν να λειτουργήσουν και συμπληρωματικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι για επενδύσεις έως 400.000-500.000 ευρώ, είναι πιο σώφρον να επιλέγει κανείς ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Για προγράμματα άνω των 500.000-700.000 ευρώ συνίσταται ο αναπτυξιακός νόμος. Σημαντικό σημείο είναι ότι με τον νέο νόμο μπορείς να αναπτύξεις έναν επενδυτικό «κουμπαρά» για επενδυτικά προγράμματα τριετίας, χωρίς να σε υποχρεώνει να ολοκληρώσεις το 100% των σχεδίων (κατ’ ελάχιστο τουλάχιστον το 55%). Ιδανικό σενάριο είναι, ανάλογα με τον επενδυτικό προϋπολογισμό, ο συνδυασμός των δύο μορφών. επενδύσεων. Αν επομένως έχουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα τριετίας max 300.000-400.000 ευρώ, είναι πιο σώφρον να κοιτάξουμε προς το πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027». Θα πρέπει βέβαια να ελέγχουμε τον κανόνα de minimis, ώστε να μην έχει εξαντληθεί η δυνατότητα άντλησης πόρων από αυτό το είδος κεφαλαίων.

Θυμίζουμε ότι ο αναπτυξιακός νόμος δεν υπάγεται σε τέτοιους περιορισμούς. Ακόμα και αν κάποιος έχει εξαντλήσει τα κεφάλαια de minimis, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

Εντάσεις ενισχύσεων του νόμου

 Το ποσοστό ενίσχυσης, βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), προσαυξάνεται κατά 10% για μεσαίες και κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Απόλυτο άνω όριο είναι το 75%.

 Τα αναμενόμενα ποσοστά για μεγάλες επιχειρήσεις ανά περιφέρεια είναι τα εξής: 1) Β. Αιγαίο, Αν. ΜακεδονίαΘράκη, Κεντρ. Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα: 50%. 2) Κρήτη, Δυτ. Μακεδονία, Ιόνιο, Στερεά Ελλάδα: 40%. 3) Νότιο Αιγαίο: 30% Επιλέξιμες δαπάνες Πάγια:

 Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών εγκαταστάσεων

 Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, κ.λπ., υπό προϋποθέσεις.

 Η αγορά και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού.

 Τα μισθώματα Leasing καινούργιου εξοπλισμού.
 

 Ο εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων. Άυλα: Μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης, ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθεια - εγκατάσταση λογισμικού, συστήματα οργάνωσης επιχείρησης. Δαπάνες Μισθοδοσίας (αυτοτελώς).

 

naftemporiki.gr Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα