«Ψηφιακό Μέλλον» - Ενίσχυση 786 επιχειρήσεων με 72 εκατ. ευρώ

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2007 20:58

Τις επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον» του μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος.

Υποβλήθηκαν 941 επιχειρηματικά σχέδια, με προϋπολογισμό 298 εκατ. ευρώ, από τα οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, 786, δηλαδή ποσοστό 83,5%, και συνολικού προϋπολογισμού 154 εκατ. ευρώ, με συνολική δημόσια δαπάνη 72 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, τα 464 αφορούν την περιφέρεια Αττικής και τα 322 την υπόλοιπη περιφέρεια της χώρας.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» αφορά στον εκσυγχρονισμό μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Οι εντασσόμενες προτάσεις θα επιχορηγηθούν με ποσοστό 45%-55% του συνολικά εγκριθέντος προϋπολογισμού τους. Το ανωτέρω Πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η «Κοινωνία της Πληροφορίας».

«Ομάδα-στόχος» του προγράμματος αυτού είναι οι ανερχόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (15 - 250) που ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι 786 επιχειρήσεις ενισχύονται με μέσο ύψος ενίσχυσης 93 χιλ. ευρώ (47% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου προγράμματος).

Εκτιμάται ότι σε 18 μήνες το πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» θα ολοκληρωθεί πλήρως (υλοποίηση - απορρόφηση).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα