Από τα τέλη του 2007 σε λειτουργία το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού - HEPOS

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου με ανάδοχο την εταιρεία «TRIMBLE EUROPE B.V.»
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2007 15:56

Την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού - HEPOS (Hellenic Positioning System), προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «TRIMBLE EUROPE B.V.».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η Κτηματολόγιο Α.Ε. υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο «προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του πλήρως λειτουργικού και έτοιμου προς χρήση Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού - HEPOS (Hellenic Positioning System)» συνολικού προϋπολογισμού 4,0 εκατ. ευρώ.

Το έργο αυτό εκτελείται στο πλαίσιo του Προγράμματος «Υποδομή Δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα Σύγχρονο Κτηματολόγιο», συνολικού προϋπολογισμού 79.670.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που υλοποιεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε στο μέτρο 2.9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», με συγχρηματοδότηση 50% από το Ελληνικό Κράτος και 50% από την Ε.Ε.. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008, ενώ το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί από το τέλος του 2007.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού (HEPOS: Hellenic POsitioning System). Το HEPOS είναι ένα σύστημα, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης υψηλής ακρίβειας αξιοποιώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού (GPS - Global Positioning System).

Το HEPOS θα αποτελείται από ένα δίκτυο 100 περίπου μόνιμων σταθμών αναφοράς GPS, κατανεμημένων σε ολόκληρη τη χώρα, υλοποιώντας έτσι ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτά που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μετρήσεις των σταθμών αυτών θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο σε ένα Κέντρο Ελέγχου, το οποίο θα τις επεξεργάζεται και θα αποστέλλει στους χρήστες τα δεδομένα που απαιτούνται για το εντοπισμό της θέσης του χρήστη με μεγάλη ακρίβεια. Οι χρήστες θα μπορούν να παίρνουν τα δεδομένα είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω διαδικτυακού εξυπηρετητή (web server) για εφαρμογές επεξεργασίας στο γραφείο (post-processing).

Το HEPOS υλοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου για τα επόμενα χρόνια. Όπως επισημαίνεται, με το σύστημα αυτό θα γίνονται ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις στο σύνολο της χώρας, ταχύτερα και οικονομικότερα. Παράλληλα όμως θα μπορεί να έχει και πλήθος άλλων εφαρμογών στις οποίες απαιτείται είτε ακρίβεια εκατοστού είτε ακρίβεια της τάξης του μισού μέτρου.

Τα κύρια πεδία εφαρμογών του συστήματος αποτελούν οι κτηματολογικές, τοπογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, η επιστημονική έρευνα και η συλλογή δεδομένων για εφαρμογές GIS (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών) με αυξημένες απαιτήσεις χωρικής ακρίβειας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα