ΑΑΔΕ: Αλλαγές σε 48 στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το 2021 - Η απόφαση Πιτσιλή

Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 20:50
UPD:21:18
ICON PRESS/ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Αναθεώρηση 48 στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπει απόφαση του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χθες (1η Δεκεμβρίου).

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ, μεταξύ άλλων, προστίθενται νέοι στόχοι μέχρι το  τέλος του τρέχοντος έτους, ορισμένοι μεταφέρονται για το επόμενο έτος και κάποιοι απαλείφονται.

Ειδικότερα, προστίθενται τρεις  νέοι στόχοι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) 2021:

- Επικαιροποίηση του 2ετούς πλάνου διασταυρώσεων για τα έτη 2022-2023, το αργότερο μέχρι 31/12/2021.

-Υποβολή μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στη ΓΔΦΔ, εντός 25 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

- Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, μέχρι 30/11/2021.

Επίσης, απαλείφονται οι ακόλουθοι τρεις στόχοι από το ΕΣ 2021:

-Υλοποίηση διαδικασίας έκδοσης όλων των παραστατικών πώλησης υγρών καυσίμων μέσω ΦΗΜ ή με τη χρήση παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων, μέχρι 31/12/2021.

-Πίστωση των κεντρικών επιστροφών Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση, μέχρι 31/12/2021.

-Προώθηση ενεργειών για την σύνταξη εγκυκλίου που αφορά στη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται σε εκτέλεση της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας της Ελλάδας αναφορικά με τις ΣΑΔΦ που έχει υπογράψει η χώρα μας με: Άγιο Μαρίνο, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Κίνα, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Νορβηγία και Σουηδία, μέχρι 31/12/2021.

Αντίστοιχα οι 10 στόχοι που μεταφέρονται από το ΕΣ 2021 στο ΕΣ 2022 είναι:

-Τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων των ΕΛΠ για την καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών διακίνησης και την προώθηση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών διακίνησης, μέχρι 31/12/2021

-Αξιοποίηση δεδομένων FATCA, DAC2, DAC3 για τη δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, μέχρι 31/12/2021.

-Εισήγηση επιχειρησιακής αξιοποίησης των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς μέχρι 31/12/2021.

-Εισήγηση για τη βελτίωση διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής των οικείων διατάξεων ΚΕΔΕ περί επέλευσης εννόμων συνεπειών σε τρίτους μετά την επιβολή κατασχέσεων στα χέρια τους, μέχρι 30/06/2021.

-Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων
•Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων - ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών

•Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για τη τήρηση ρυθμίσεων

•Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων, μέχρι 31/12/2021

-Ανάπτυξη μεθοδολογίας Προσωπικού Προγράμματος Ανάπτυξης, μέχρι 31/12/2021.

-Ολοκλήρωση της στοχοθεσίας σε επίπεδο θέσης, μέχρι 31/03/2021.

Καταγραφή διαδικασίας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών για τον εντοπισμό και τη χορήγηση Log Files, μέχρι 31/12/2021.

-Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΔ, μέχρι 30/09/2021.

-Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της AAΔΕ (Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1074205 ΕΞ 2019), μέχρι 30/11/2021.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στους υπόλοιπους στόχους, που σημειώνονται τροποποιήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

-Διενέργεια τουλάχιστον 700 ελέγχων σε τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων.

-Διασταύρωση για τον εντοπισμό ενδείξεων διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων Φ.Π.Α με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, αξιοποιώντας και διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι 31/12/2021.

-Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) για το 2015 μέχρι 31/07/2021 και για το 2016 μέχρι
31/12/2021.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα