Ταμείο Ανάκαμψης: Στην τελική ευθεία για τη χορήγηση των δανείων 

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:55

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να υπογραφούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις του υπουργείου Οικονομικών με τις τράπεζες, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την έναρξη υποβολής και επιλογής των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν με τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άμεσα θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για το μητρώο αξιολογητών, οι οποίοι και θα ελέγξουν τις επενδύσεις που θα επιλεγούν προς χρηματοδότηση.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, έως το τέλος του μήνα θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τα 6 ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD). Έτσι «κλειδώνει» η διαδικασία ώστε να ξεκινήσει πλέον η χορήγηση δανείων στα επενδυτικά σχέδια που θα επιλεγούν.

Το ενδιαφέρον για τα δάνεια, τα οποία εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις ύψους 30 δισ. ευρώ, προβλέπεται να είναι έντονο, καθώς το επιτόκιο του δανείου είναι μόλις 0,35%. Το 20% της επένδυσης θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον το 30% με δάνειο από τις τράπεζες και το υπόλοιπο, έως 50%, θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι τράπεζες θα δημοσιεύσουν προσκλήσεις για να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επενδυτικά σχέδια προς χρηματοδότηση. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα αξιολογούν τη βιωσιμότητα της κάθε προτεινόμενης επένδυσης και την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα της, αυτόνομα με βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες και πολιτικές και τις βέλτιστες χρηματοπιστωτικές πρακτικές, χωρίς καμία παρέμβαση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, προχωρά και η διαδικασία σύστασης του Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο θα περιλαμβάνει ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους αξιολόγησης επενδύσεων, νομικούς και περιβαλλοντικούς μηχανικούς, οι οποίοι θα ελέγχουν την επιλεξιμότητα και συμβατότητα των επενδύσεων με τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανόνες περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. Με βασικό στόχο να θωρακιστεί η διαδικασία επιλογής των επενδύσεων, θα διενεργείται κλήρωση, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, για την επιλογή τού ποιος θα αξιολογεί την επένδυση. «Πρώτα όμως θα γίνεται η έγκριση της επένδυσης από τα τραπεζικά συστήματα και μετά η κλήρωση για να προκύψει ποιος θα είναι ο ελεγκτής» επεσήμανε ο κ. Σκυλακάκης.

Οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν στους ανεξάρτητους, πιστοποιημένους ελεγκτές, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου θα αναφέρονται οι όροι δανεισμού (ύψος του δανείου, επιτόκιο, περίοδος, περίοδος χάριτος κ.λπ.).
  • Αναφορά στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα.
  • Πρόσφατη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, είτε από αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating Agency), είτε από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους χαρακτηρισμούς: AAA-A, BBB, BB, B, CCC και κάτω.
  • Αξιολόγηση των εξασφαλίσεων του επενδυτή από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους χαρακτηρισμούς: Υψηλές εξασφαλίσεις, Συνήθεις εξασφαλίσεις, Χαμηλές εξασφαλίσεις.

Όσον αφορά το πότε η Αθήνα θα υποβάλει το αίτημα για την καταβολή της πρώτης δόσης των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι αυτή την περίοδο έχουν σταλεί για έλεγχο από τα υπουργεία που εμπλέκονται οι βασικοί όροι της επιχειρησιακής σύμβασης και πιο συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα ορόσημα και τους στόχους των παρεμβάσεων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι σε περίπου μία εβδομάδα με 10 ημέρες η κυβέρνηση θα στείλει την απάντησή της στην Κομισιόν. Μετά και την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Κομισιόν, η κυβέρνηση θα υποβάλλει το αίτημα για εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, πριν το τέλος του έτους.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα