Ενστάσεις ΣΥΝ για τη σύνθεση της ελληνικής συμμετοχής στον αγωγό

Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2007 13:32

«Η ελληνική συμμετοχή στον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης παραδίδεται ουσιαστικά σε μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους με συμφέροντα στο χώρο της ενέργειας και των τραπεζών. Το γεγονός αυτό για ένα έργο στρατηγικής ενεργειακής, οικονομικής και πολιτικής σημασίας, όχι μόνο είναι απαράδεκτο αλλά και εγείρει μείζονα προβλήματα για το πώς είναι δυνατόν να συνδυαστεί το κρίσιμο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, με τις σκοπιμότητες και κερδοσκοπικές επιδιώξεις των ιδιωτικών ομίλων».

Αυτό επισημαίνει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μέλος της Π.Γ. και υπεύθυνος Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΥΝ, σχολιάζοντας τη σύνθεση της ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή εταιρεία για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης,

Ο Συνασπισμός καλεί την κυβέρνηση να καταθέσει όλα τα δεδομένα για τον αγωγό στη Βουλή και τη διεξαγωγή ουσιαστικής συζήτησης πριν την κύρωση της συμφωνίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα