Στο ΕΠ «Πολιτισμός» έργα αποκατάστασης στο Τατόι, 860.000 ευρώ

Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2007 12:29

Την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» των εξή έργων «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ACROPOLE PALACE ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και «ΑΜΕΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 3 ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ», υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού κ. Χρήστος Ζαχόπουλος.

1. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ACROPOLE PALACE ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων. ο φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής, Η/Μ) και υποστηρικτικών μελετών (αποτύπωση υπάρχοντος κτιρίου, γεωτεχνική μελέτη, εργαστηριακή έρευνα επιτόπου και στο εργαστήριο) και τευχών δημοπράτησης, για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου του ACROPOLE PALACE, για τη δημιουργία των πολιτιστικών υποδομών του ΥΠ.ΠΟ.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου είναι η 25/3/2007 και η ημερομηνία λήξης η 31/12/2007.

2. «ΑΜΕΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 3 ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 860.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής. Το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μνημειακά συγκροτήματα της νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής δύο υποέργα:

Α) ¶μεσες σωστικές επεμβάσεις στα κτίρια του Υπασπιστηρίου, των Μαγειρείων και του Ιπποστασίου με στόχο την αναστολή της προϊούσας φθοράς και τη διάσωσή τους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, επισκευές τοιχοποιιών (αρμολογήματα, ενέματα, αναδομήσεις), επισκευές στεγών (των φορέων και της επικάλυψης) και συντήρηση των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων (δαπέδων, κουφωμάτων). Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αρχιτεκτονικής και φωτογραφικής τεκμηρίωσης των ανωτέρων τριών κτιρίων, καθώς και καταγραφή κινητών αντικειμένων του Ανακτόρου, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη έκτακτου επιστημονικού προσωπικού.

Β) Προληπτική συντήρηση και καταγραφή σε αναλυτικά δελτία συντήρησης 1000 τουλάχιστον σημαντικών αντικειμένων ή συνόλων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποθηκευθούν και να διατηρηθούν με ασφάλεια. Ακόμα, θα ολοκληρώσει τη σύνταξη μελέτης συντήρησης που θα περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων που είναι πρόχειρα αποθηκευμένα στους χώρους του ανακτόρου και των βοηθητικών κτιρίων.

Τέλος, θα εκπονηθεί μελέτη συντήρησης του διακόσμου του Ιερού Ναού Αναστάσεως στο κοιμητήριο.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου είναι η 1/3/2007 και η ημερομηνία λήξης η 31/12/2008.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα