ΥΠΕΣΔΔΑ: Εγκύκλιος για προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2007 12:07

Στις προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλησης και το καθεστώς που τις διέπει μετά την ψήφιση του Νόμου 3536/2007, αναφέρεται η εγκύκλιος που απέστειλε προς τους Ο.Τ.Α Α' και Β' βαθμού, καθώς και τις Περιφέρειες, ο υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Θανάσης Νάκος.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας του προγράμματος και στην απλούστευση των διαδικασιών, με τις οποίες οι φορείς θα προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό 4ωρης απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, ο νέος Νόμος, προβλέπει ότι:

1. Το προσωπικό μερικής απασχόλησης θα είναι:

α) ¶νεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ.

β) ¶νεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

γ) ¶νεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους.

δ) Μητέρες ανηλίκων.

ε) ¶τομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω.

στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών.

Τονίζεται επίσης ότι με τις ρυθμίσεις του νέου Νόμου, η επιλογή θα γίνεται από όλους, ανεξαιρέτως, τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς του προηγούμενου καθεστώτος. Επιπλέον, στην κοινωνική ομάδα εντάσσονται και οι τρίτεκνοι και τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών.

2. Με την εφαρμογή του νέου Νόμου δεν θα υπάρχουν πια κενά στην πορεία του προγράμματος, καθώς οι φορείς θα υποβάλλουν, πλέον, Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης, στο οποίο πρέπει να περιγράφονται οι ανάγκες τους, πέντε μήνες πριν τη λήξη του προγράμματος που ήδη εφαρμόζουν και όχι μια φορά κάθε δύο χρόνια, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

3. Η έγκριση θα ανακαλείται αν ο φορέας δεν προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης, εντός 6 μηνών από την έγκριση θέσεων Μερικής Απασχόλησης, που του χορηγεί η αρμόδια 3μελής Επιτροπή των Υφυπουργών.

4. Οι δημότες και οι κάτοικοι των διαφόρων περιοχών προηγούνται έναντι των άλλων υποψηφίων καθώς εισάγεται το κριτήριο της εντοπιότητας .

5. Δεν δίνεται, πλέον, προτεραιότητα σε ανέργους από ομαδικές απολύσεις ή παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, αλλά αυτοί αποτελούν χωριστή κοινωνική ομάδα, για την οποία οι φορείς καταρτίζουν ειδικά επιχειρησιακά σχέδια.

Με τις ρυθμίσεις αυτές η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη την κοινωνική της ευαισθησία κάνοντας πράξη προεκλογικές της δεσμεύσεις απέναντι στους πολύτεκνους, στους οποίους ουσιαστικά εντάσσονται τώρα και οι τρίτεκνοι, αλλά και κατηγορίες ανέργων, σχολίασε ο κ. Νάκος και πρόσθεσε:

«Ο θεσμός της Μερικής Απασχόλησης έχει παγιωθεί στη συνείδηση, τόσο των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των πολιτών κι αυτό εύκολα μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από τα μέχρι στιγμής απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος. Από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι και σήμερα έχουν προσληφθεί με Μερική Απασχόληση 9.646 εργαζόμενοι σε 1.164 φορείς σε όλη τη Χώρα. Είμαστε βέβαιοι ότι, με τις βελτιώσεις στις οποίες προχωρήσαμε με τον νέο Νόμο, το πρόγραμμα θα γίνει πιο λειτουργικό και ελκυστικό, για τους Ο.Τ.Α. της χώρας».

«Στόχος μας είναι», κατέληξε ο υφυπουργός «η Μερική Απασχόληση να αποτελέσει, με την ευελιξία και τη δυναμική της, ένα ισχυρό όπλο στα χέρια της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια που κάνει για να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα