ΔΕΔΔΗΕ: Συμπληρωματικός πίνακας καλούμενων σε συνέντευξη για την Προκήρυξη 1/2021

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 11:33

Συμπληρωματικός πίνακας για την Προκήρυξη 1/2021 με υποψήφιους της κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη, καθώς και οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Αυτό ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη και κατόπιν μη πλήρωσης του συνόλου των προκηρυχθεισών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Προκήρυξη 1/2021

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα