Ένταξη έργων στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2007 09:51

Την ένταξη των ακόλουθων έργων, προϋπολογισμού 5.920.000,00 ευρώ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέας Λεούδης.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΤΡΟ 3.3: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Λαογραφικό Μουσείο ¶ργους Ορεστικού, προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά την ανακατασκευή παλαιάς παραδοσιακής οικίας στο ¶ργος Ορεστικό και η επανάχρησή της ως λαογραφικό μουσείο. Το κτίσμα έχει συνολικό εμβαδόν 420τ.μ. και αποτελείται από 140τ.μ. υπόγειο, 140τ.μ. ισόγειο και 140τ.μ. όροφος. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, σκυροδέματα, λιθοδομές-οπτοπλινθοδομές, ξυλουργικά, επιχρίσματα, χρωματισμοί-υαλοπίνακες, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρομηχανολογικά, πυροπροστασία.

ΑΞΟΝΑΣ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.4: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

1. Επαρχιακή οδός Καστοριάς-Πτολεμαϊδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη - Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ.

Η Πράξη αφορά τη μελέτη για την οδική σύνδεση της πόλης της Καστοριάς με τις βιομηχανικές περιοχές Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου, για το τμήμα από τη γέφυρα στο ρέμα Κώτουρη έως τα όρια των Νομών Κοζάνης - Φλώρινας με σήραγγα μήκους 1.220,00 m στην Κλεισούρα, με συνολικό μήκος δρόμου 10.440,00m καθώς και τη μελέτη δύο ισόπεδων κόμβων στην περιοχή ρέμα Κώτουρη και διασταύρωση Βαρυκού.

2. Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Νομού Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.120.000,00 ευρώ.

Η Πράξη αφορά την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών των εξωτερικών δικτύων υδροδότησης των οικισμών του Ν. Γρεβενών ,καθώς και την κατασκευή όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών υποδομών και επεκτάσεων των δικτύων, για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων σε ικανοποιητική ποιότητα πόσιμου νερού για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών των οικισμών του Ν. Γρεβενών.

3. Μελέτη διαχείρισης αστικών λυμάτων λεκάνης ποταμού Σουλού στο Ν. Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ.

Η Πράξη αφορά τη μελέτη για την κατασκευή όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών υποδομών για τη διαχείριση και κατάλληλη επεξεργασία του συνόλου των αστικών λυμάτων των οικισμών του Ν. Κοζάνης που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Σουλού.

4. Μελέτη διαχείρισης αστικών λυμάτων λεκάνης ποταμού Αλιάκμονα στο Νομό Κοζάνης για οικισμούς με περισσότερους από 2.000 κατοίκους, προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ.

Η Πράξη αφορά τη μελέτη για την κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με συστήματα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού, με την υλοποίηση των οποίων θα εξυπηρετηθεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Τα έργα αυτά εκτελούνται σε μεγάλους οικισμούς ή ομάδες αυτών, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα