Διαγωνισμός για έργο πληροφορικής 3,5 εκατ. ευρώ στο ΥΠΟΙΟ

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2007 15:07

Την προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, την Τρίτη 24 Απριλίου, για το έργο "Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, προϋπολογισμού 3.504.262 ευρώ, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Το συγκεκριμένο έργο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα συμβάλει στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των γραφειοκρατικών μηχανισμών του υπουργείου μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένης δομής και μηχανισμού συστηματικής διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε φορολογικά και τελωνειακά δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων (TAXIS, ICIS κα), ικανοποιώντας διαρκείς ανάγκες ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων.

Με την υλοποίηση του έργου οι απαιτήσεις, για εξειδικευμένες αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων, στατιστικές αναλύσεις και σενάρια φορολογικής πολιτικής, θα ικανοποιούνται άμεσα (on line) μέσω Ιντερνετ, ενώ σήμερα απαιτείται χρόνος αρκετών ημερών ή και εβδομάδων.

Το σύστημα θα παρέχει πληροφόρηση για τα ακόλουθα θέματα: Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Φορολογία Κεφαλαίου, ΦΜΑΠ, Φορολογία Οχημάτων, Λοιπές Φορολογίες, Έσοδα, Έξοδα, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης, Κοινοτικό Δασμολόγιο κ.λ.π.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα