Νέα έργα στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2007 14:34

Έργα ύψους 3.209.026 ευρώ προεντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας και θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναπλάσεις και διαπλατύνσεις δρόμων στην Κοζάνη, προμήθεια απορριμματοφόρων επίσης για τον Δήμο Κοζάνης, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το ΤΕΕ ¶ργους Ορεστικού και εξοπλισμός για το νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα